Οπλισμοί

grid
list
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 30 g

Λεπτό πολυεστερικό ύφασμα πλάτους 100 cm, βάρους 30 g/m²

Χρησιμοποιείται για την καθολική ενίσχυση διαφόρων στεγανωτικών στρώσεων, όπως του ISOFLEX, του AQUAMAT-ELASTIC κτλ. Ταινία πλάτους 10 cm Για τοπική ενίσχυση διαφόρων στεγανωτικών στρώσεων κατά μήκος ρωγμών, αρμών και συμβολών...
περισσότερα...
νέο
βοηθητικό υλικό για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ

Πλέγμα από Fiberglass για ενίσχυση στεγανωτικών επαλείψεων

Πλέγμα πλάτους 100 cm Από Fiberglass για καθολική ενίσχυση στεγανωτικών επαλείψεων (π.χ. για τη μεμβράνη του ISOFLEX) σε ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις πολλαπλών ρηγματώσεων. Βάρος: περίπου 65 g/m². Άνοιγμα καρέ: 1,0 x 2,0 mm. ...
περισσότερα...
νέο
ΥΦΑΣΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

Λεπτό ύφασμα πολυπροπυλενίου βάρους 40 g/m²

Λεπτό ύφασμα πολυπροπυλενίου βάρους 40 g/m², για την ενίσχυση διαφόρων στεγανωτικών στρώσεων, όπως ISOFLEX-PU 500, ISOFLEX, AQUAMAT-ELASTIC κτλ....
περισσότερα...
νέο
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 60 g

Πολυεστερικό ύφασμα βάρους 60 g/m²

Πολυεστερικό ύφασμα βάρους 60 g/m², για την ενίσχυση διαφόρων στεγανωτικών στρώσεων, όπως ISOFLEX, ISOFLEX AEGEAN, ISOFLEX HYBRID, AQUAMAT-ELASTIC κτλ. Ιδιαίτερα κατάλληλο για την ενίσχυση του ISOFLEX-PU 500....
περισσότερα...
νέο