Επαλειφόμενα τσιμεντοειδή

grid
list
AQUAMAT-ACTIVE

Εξαιρετικά εύκαμπτο, ταχείας ωρίμανσης, επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα 2 συστατικών, με ανακυκλωμένες α΄ ύλες.

Εφαρμόζεται για τη στεγάνωση στοιχείων σκυροδέματος, σε περιπτώσεις από απλή υγρασία μέχρι και νερό υπό πίεση. Είναι ιδανικό για στεγάνωση υπόγειων κατασκευών (π.χ. τοιχία υπογείου, θεμέλια, φρεάτια, δεξαμενές νερού κτλ.) καθώς ε...
περισσότερα...
νέο
AQUAMAT

Επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα υπογείων και δεξαμενών.

Παρέχει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 5 atm. Πιστοποιημένο για δεξαμενές πόσιμου νερού. Παρέχει τη δυνατότητα εκ των υστέρων στεγανοποίησης υπογείων εσωτερικά, εφαρμοζόμενο και από την αντίθετη πλευρά του νερού....
περισσότερα...
νέο
AQUAMAT-SR
AQUAMAT-SR

Επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα με αντοχή στα θειϊκά άλατα.

Κατάλληλο για τη στεγανοποίηση επιφανειών τοίχων και δαπέδων που έρχονται σε επαφή με λύματα και υπόγεια ύδατα, τα οποία περιέχουν θειικά άλατα, όπως σε δεξαμενές λυμάτων, σε κανάλια απόνερων, φράγματα, υδατοφράκτες κτλ....
περισσότερα...
νέο
AQUAMAT-MONOELASTIC
AQUAMAT-MONOELASTIC

Ιδιαίτερα εύκαμπτο, ινοπλισμένο, ρητινούχο, επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού.

Κατάλληλο για στεγανοποίηση επιφανειών από σκυρόδεμα, γυψοσανίδα, σοβά, τούβλο κτλ. που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές, λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων, όπως σε ταράτσες, μπαλκόνια, πισίνες, υπέργειες...
περισσότερα...
νέο
AQUAMAT-FLEX
AQUAMAT-FLEX

Εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα 2 συστατικών.

Όπως το ΑQUΑΜΑΤ και πιο κατάλληλο για επιφάνειες που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές λόγω συστολοδιαστολών και δονήσεων. Ιδανικό για στεγάνωση κάτω από πλακάκια σε ταράτσες, μπαλκόνια κτλ., αλλά και για...
περισσότερα...
νέο
AQUAMAT-ELASTIC

Ιδιαίτερα εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα 2 συστατικών.

Όπως το ΑQUΑΜΑΤ και ακόμα πιο κατάλληλο για επιφάνειες που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές, λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων, σε ταράτσες, πισίνες, σήραγγες, υπέργειες δεξαμενές κτλ. Επίσης, ιδανικό για...
περισσότερα...
νέο
aquamat super elastic product
AQUAMAT-SUPERELASTIC

Εξαιρετικά εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα 2 συστατικών.

Ιδανικό για στεγανοποίηση επιφανειών από σκυρόδεμα, σοβά, τούβλο, τσιμεντόλιθο, γυψοσανίδα κτλ. που υπόκεινται σε συστολοδιαστολές ή δονήσεις και παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές, όπως σε ταράτσες, μπαλκ...
περισσότερα...
νέο