Στεγανωτικά Υπογείων & Δεξαμενών

grid
list
AQUAMAT

Επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα υπογείων και δεξαμενών.

Επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα υπογείων και δεξαμενών.Παρέχει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 5 atm. Πιστοποιημένο για δεξαμενές πόσιμου νερού. Παρέχει τη δυνατότητα εκ των υστέρων στεγανοποίησης υπογείων εσωτ...
περισσότερα...
νέο
AQUAMAT-FLEX
AQUAMAT-FLEX

Εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα 2 συστατικών.

Εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα 2 συστατικών. Όπως το ΑQUΑΜΑΤ και πιο κατάλληλο για επιφάνειες που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές λόγω συστολοδιαστολών και δονήσεων. Ιδανι...
περισσότερα...
νέο
AQUAMAT-MONOELASTIC
AQUAMAT-MONOELASTIC

Ιδιαίτερα εύκαμπτο, ινοπλισμένο, ρητινούχο, επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού.

Ιδιαίτερα εύκαμπτο, ινοπλισμένο, ρητινούχο, επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού. Κατάλληλο για στεγανοποίηση επιφανειών από σκυρόδεμα, γυψοσανίδα, σοβά, τούβλο, μέταλλο κτλ. που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρ...
περισσότερα...
νέο
AQUAMAT-ELASTIC
AQUAMAT-ELASTIC

Ιδιαίτερα εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα 2 συστατικών.

Ιδιαίτερα εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα 2 συστατικών. Όπως το ΑQUΑΜΑΤ και ακόμα πιο κατάλληλο για επιφάνειες που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές, λόγω συστολοδιαστολών ή ...
περισσότερα...
νέο
aquamat super elastic product
AQUAMAT-SUPERELASTIC

Εξαιρετικά εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα 2 συστατικών.

Εξαιρετικά εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα 2 συστατικών. Ιδανικό για στεγανοποίηση επιφανειών από σκυρόδεμα, σοβά, τούβλο, τσιμεντόλιθο, γυψοσανίδα, μέταλλο κτλ. που υπόκεινται σε συστολοδιαστολές ή δ...
περισσότερα...
νέο
AQUAMAT-SR
AQUAMAT-SR

Επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα με αντοχή στα θειικά άλατα.

Επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα με αντοχή στα θειικά άλατα. Κατάλληλο για τη στεγανοποίηση επιφανειών τοίχων και δαπέδων που έρχονται σε επαφή με λύματα και υπόγεια ύδατα, τα οποία περιέχουν θειικά άλατα, όπως σε δεξαμενέ...
περισσότερα...
νέο
AQUAMAT-PENETRATE
AQUAMAT-PENETRATE

Επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα κρυσταλλικής δράσης.

Επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα κρυσταλλικής δράσης. Διεισδύει στη δομή του σκυροδέματος και το στεγανοποιεί. Παραμένει μόνιμα ενεργό, προστατεύοντας συνεχώς την κατασκευή από την παρουσία νερού. Έχει δυνατότητα σφράγισης...
περισσότερα...
νέο
AQUAFIX

Υπερταχείας πήξης σφραγιστικό τσιμεντοκονίαμα.

Υπερταχείας πήξης σφραγιστικό τσιμεντοκονίαμα. Σταματάει ακαριαία τις διαρροές νερού.
περισσότερα...
νέο
FIX-RAPID

Ταχείας πήξης σφραγιστικό και αγκυρωτικό τσιμεντοκονίαμα.

Ταχείας πήξης σφραγιστικό και αγκυρωτικό τσιμεντοκονίαμα. Χρησιμοποιείται για πολύ γρήγορες στερεώσεις, επισκευές, αγκυρώσεις, σφραγίσεις οπών κτλ. και γενικά όπου απαιτείται υψηλή αντοχή και ταχύτητα....
περισσότερα...
νέο
ISOFLEX-PU 560 BT Πολυουρεθανικό-ασφαλτικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό
ISOFLEX-PU 560 BT

Πολυουρεθανικό-ασφαλτικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό 2 συστατικών, εξαιρετικά ελαστικό.

Πολυουρεθανικό-ασφαλτικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό 2 συστατικών, εξαιρετικά ελαστικό. Κατάλληλο για στεγάνωση υπόγειων κατασκευών, φυτεμένων δωμάτων κτλ. Εφαρμόζεται και κάτω από πλακάκια, με επίπαση χαλαζιακής άμμου στην τε...
περισσότερα...
νέο
ISOFLEX-PU 570 BT

Πολυουρεθανικό-ασφαλτικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ενός συστατικού.

Πολυουρεθανικό-ασφαλτικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ενός συστατικού. Κατάλληλο για στεγάνωση υπόγειων κατασκευών και φυτεμένων δωμάτων. Εφαρμόζεται και κάτω από πλακάκια, με επίπαση χαλαζιακής άμμου στην τελευταία στρώση του...
περισσότερα...
νέο
AQUAMAT-ADMIX
AQUAMAT-ADMIX

Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος, κρυσταλλικής δράσης, σε σκόνη.

Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος, κρυσταλλικής δράσης, σε σκόνη. Προστιθέμενο στο σκυρόδεμα δημιουργεί αδιάλυτες κρυσταλλικές ενώσεις, οι οποίες σφραγίζουν τους πόρους του σκυροδέματος έναντι της υγρασίας. Οι κρύσταλλοι αυτοί ...
περισσότερα...
νέο
PLASTIPROOF Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α
PLASTIPROOF

Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α – Στεγανωτικό μάζας.

Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α - Στεγανωτικό μάζας. Πλαστικοποιεί το σκυρόδεμα και βελτιώνει την αντίσταση στην υδατοπερατότητα....
περισσότερα...
νέο
DUROPRIMER-SG Ειδικό εποξειδικό αστάρι
DUROPRIMER-SG

Ειδικό εποξειδικό αστάρι για δάπεδα σκυροδέματος, 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες.

Ειδικό εποξειδικό αστάρι για δάπεδα σκυροδέματος, 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται ως στεγανωτική στρώση σε δάπεδα που καταπονούνται από ανερχόμενη υγρασία και τα οποία πρόκειται να επικαλυφθούν με εποξειδικές ...
περισσότερα...
νέο
προϊόν isomat inject pu 820
ISOMAT INJECT-PU 820

Άκαμπτη, πολυουρεθανική, σφραγιστική ενέσιμη ρητίνη.

Άκαμπτη, πολυουρεθανική, σφραγιστική ενέσιμη ρητίνη. Είναι βάσεως MDI, χαμηλού ιξώδους και αντιδρά με την παρουσία νερού. Παράγει άκαμπτο, υδροφοβικό αφρό, κατάλληλο για σφράγιση διαρροών ή διακοπή ενεργών διαρροών μεγάλης ροής....
περισσότερα...
νέο
προϊόν isomat inject pu
ISOMAT INJECT-PU 832

Καταλύτης του ISOMAT INJECT-PU 820.

Καταλύτης του ISOMAT INJECT-PU 820. Γίνεται ανάμιξη του καταλύτη με πολυουρεθανικές ενέσιμες ρητίνες.
περισσότερα...
νέο