Στεγανοποίηση ταρατσών & στεγών

Η στεγανοποίηση ταρατσών είναι μία από τις πλέον απαραίτητες και συνηθέστερες εργασίες που αφορούν την επισκευή και συντήρηση κατασκευών από σκυρόδεμα. Οι κατασκευές αυτές γίνονται συνήθως με ενισχυμένο χάλυβα ο οποίος είναι φθηνός αλλά απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση ιδίως σε περιοχές με μεγάλες αυξομειώσεις στη θερμοκρασία, με πολλές βροχές, κ.α. Επιπλέον, πολλά από τα προβλήματα υγρασίας που εμφανίζονται στα διαμερίσματα των τελευταίων ορόφων οφείλονται στην εξ'ολοκλήρου απουσία στεγάνωσης, κακή επιλογή στεγανωτικών υλικών ή κακής εφαρμογής τους.

Η ISOMAT με την πολύχρονη εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει, έχει αναπτύξει μία ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για την στεγανοποίηση ταρατσών που χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Τοπική Στεγανοποίηση Ρωγμών, Αρμών και Σημείων Συναρμογής
  • Στεγάνωση Ταράτσας με Κλίσεις (Χωρίς Λιμνάζοντα Νερά)
  • Στεγάνωση Ταράτσας χωρίς Κλίσεις (Με Λιμνάζοντα Νερά)
  • Στεγάνωση Ταράτσας και Επικάλυψη της με Πλακίδια
  • Στεγάνωση Ταράτσας και εκ των υστέρων Θερμομόνωση (Ανεστραμμένο Δώμα)

Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην Κατηγορία "Κάντο Μόνος σου" για να δείτε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα υλικά της ISOMAT για τη μόνωση της ταράτσας σας.