Κόλλες Πλακιδίων

grid
list
ISOMAT AK-9 Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων
ISOMAT AK-9

Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων

Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων. Πεδία εφαρμογής: Κόλληση κεραμικών πλακιδίων, τοίχου ή δαπέδου, σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, πλινθοδομή, σοβά κτλ. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους....
περισσότερα...
νέο
ISOMAT AK-10 Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική ολίσθηση
ISOMAT AK-10

Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική ολίσθηση

Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική ολίσθηση. Πεδία εφαρμογής: Κόλληση κεραμικών πλακιδίων, τοίχου ή δαπέδου, σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, πλινθοδομή, σοβά κτλ. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους....
περισσότερα...
νέο
ISOMAT AK-11 Ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων
ISOMAT AK-11

Ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων

Ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων. Έχει μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Πεδία εφαρμογής: Κόλληση πλακιδίων, απορροφητικών και μη απορροφητικών, τοίχου ή δαπέδου, σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, πλινθοδομή, σοβά κτλ. Για εσωτ...
περισσότερα...
νέο
ISOMAT AK-12 Ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική ολίσθηση
ISOMAT AK-12

Ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική ολίσθηση

Ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική ολίσθηση. Έχει μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Πεδία εφαρμογής: Κόλληση πλακιδίων, απορροφητικών και μη απορροφητικών, τοίχου ή δαπέδου, σε ποικίλες επιφάνειες και ιδίως όπου ...
περισσότερα...
νέο
ISOMAT AK-20 Υψηλής ποιότητας, εύκαμπτη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων
ISOMAT AK-20

Υψηλής ποιότητας, εύκαμπτη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων

Υψηλής ποιότητας, εύκαμπτη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων. Έχει μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Πεδία εφαρμογής: Κόλληση παντός τύπου πλακιδίων, τοίχου ή δαπέδου, σε επιφάνειες με υψηλές απαιτήσε...
περισσότερα...
νέο
ISOMAT AK-22 Υψηλής ποιότητας, εύκαμπτη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων
ISOMAT AK-22

Υψηλής ποιότητας, εύκαμπτη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων

Υψηλής ποιότητας, εύκαμπτη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων. Έχει μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Πεδία εφαρμογής: Κόλληση παντός τύπου πλακιδίων, απορροφητικών και μη απορροφητικών, πλακιδίων μεγά...
περισσότερα...
νέο
ISOMAT AK-23 Υψηλής ποιότητας, γρήγορης πήξης, εύκαμπτη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων
ISOMAT AK-23

Υψηλής ποιότητας, γρήγορης πήξης, εύκαμπτη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων – Ιδανική για πλακάκια μεγάλων διαστάσεων

Υψηλής ποιότητας, γρήγορης πήξης, εύκαμπτη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων. Ιδανική για πλακάκια μεγάλων διαστάσεων. Χάρη στη νέα τεχνολογία πυρήνων κρυστάλλωσης που περιέχει στη σύνθεσή της, πήζει και σκληραίνει πιο γρή...
περισσότερα...
νέο
ISOMAT AK-25 Υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά εύκαμπτη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων
ISOMAT AK-25

Υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά εύκαμπτη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων

Υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά εύκαμπτη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων. Έχει μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Πεδία εφαρμογής: Κόλληση παντός τύπου πλακιδίων, απορροφητικών και μη απορροφητικών, τοίχου ή δαπέδ...
περισσότερα...
νέο
ISOMAT AK-ELASTIC Υψηλής ποιότητας, μεγάλης ελαστικότητας, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων
ISOMAT AK-ELASTIC

Υψηλής ποιότητας, μεγάλης ελαστικότητας, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων 2 συστατικών

Υψηλής ποιότητας, μεγάλης ελαστικότητας, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων 2 συστατικών. Πεδία εφαρμογής: Κόλληση παντός τύπου πλακιδίων, τοίχου ή δαπέδου, σε υποστρώματα που υπόκεινται σε δονήσεις ή έντονες συστολοδιαστολές, όπως γυψ...
περισσότερα...
νέο
ISOMAT AK-LIGHT Υψηλής ποιότητας, ελαφριά, εύκαμπτη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων
ISOMAT AK-LIGHT

Υψηλής ποιότητας, ελαφριά, εύκαμπτη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων

Υψηλής ποιότητας, ελαφριά, εύκαμπτη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων. Έχει μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης και μηδενική ολίσθηση. Λόγω του μικρού της βάρους, διευκολύνονται οι εργασίες επικόλλησης και επιπλέον μειώνεται ...
περισσότερα...
νέο