Αστάρια Κολλών Πλακιδίων

grid
list
ISOMAT SUPERGRUND Αστάρι για τη δημιουργία αδρότητας σε λείες
SUPERGRUND

Αστάρι για τη δημιουργία αδρότητας σε λείες, μη απορροφητικές επιφάνειες.

Αστάρι για τη δημιουργία αδρότητας σε λείες, μη απορροφητικές επιφάνειες. Ενισχύει την πρόσφυση κολλών πλακιδίων ή τσιμεντοκονιαμάτων σε μη πορώδη υποστρώματα, όπως παλιές στρώσεις πλακιδίων, μάρμαρα, φυσικές πέτρες κτλ....
περισσότερα...
νέο
ISOMAT AK-PRIMER Υψηλής ποιότητας αστάρι πρόσφυσης για κόλλες πλακιδίων
ISOMAT AK-PRIMER

Υψηλής ποιότητας αστάρι πρόσφυσης για κόλλες πλακιδίων.

Υψηλής ποιότητας αστάρι πρόσφυσης για κόλλες πλακιδίων. Χρησιμοποιείται σε λεία, απορροφητικά και μη απορροφητικά υποστρώματα πριν από την εφαρμογή τσιμεντοειδούς βάσης κολλών πλακιδίων....
περισσότερα...
νέο
UNI-PRIMER

Ακρυλικό αστάρι νερού για πορώδεις επιφάνειες.

Ακρυλικό αστάρι νερού για πορώδεις επιφάνειες. Σταθεροποιεί πορώδεις επιφάνειες και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την πρόσφυση σε αυτές υδατοδιαλυτών χρωμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων, κολλών πλακιδίων, ελαστικών κονιαμά...
περισσότερα...
νέο