Τσιμεντοειδείς κόλλες & επιχρίσματα (οπλισμένα)

grid
list
ISOMAT AK-T35

Ινοπλισμένη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα θερμομονωτικών πλακών.

Κατάλληλη για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών πολυστερίνης σε τσιμεντοειδείς επιφάνειες. Οπλισμένη με υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται και για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών, αποτελώντας ιδανικό υπόστρωμα για τον σοβά που θα ...
περισσότερα...
νέο
ISOMAT AK-T55 Ινοπλισμένη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα θερμομονωτικών πλακών
ISOMAT AK-T55

Υψηλής ποιότητας, ινοπλισμένη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα θερμομονωτικών πλακών.

Ιδανική για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών πολυστερίνης σε τσιμεντοειδείς επιφάνειες. Οπλισμένη με υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται και για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών, αποτελώντας ιδανικό υπόστρωμα για τον σοβά που θα ακ...
περισσότερα...
νέο
isomat ak t55 light white
ISOMAT AK-T55 LIGHT

Ελαφριά, ινοπλισμένη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα θερμομονωτικών πλακών.

Χάρη στο μικρό της βάρος διευκολύνονται οι εργασίες επικόλλησης ενώ μειώνεται η κατανάλωση. Ιδανική για κόλληση θερμομονωτικών πλακών πολυστερίνης σε τσιμεντοειδείς επιφάνειες. Οπλισμένη με υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται και για...
περισσότερα...
νέο
ISOMAT AK-T65 Ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα για πλάκες πετροβάμβακα
ISOMAT AK-T65

Ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα για πλάκες πετροβάμβακα.

Ιδανική για την επικόλληση πλακών πετροβάμβακα σε τσιμεντοειδούς βάσης επιφάνειες. Έχει άριστη πρόσφυση και δεν ρηγματώνει. Οπλισμένη με υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται και για την επικάλυψη των πλακών, αποτελώντας ιδανικό υπόστρωμα γ...
περισσότερα...
νέο
ISOMAT AK-THERMO Ινοπλισμένη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα και υλικό σπατουλαρίσματος θερμομονωτικών πλακών
ISOMAT AK-THERMO

Υψηλών επιδόσεων, ινοπλισμένη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα θερμομονωτικών πλακών.

Κατάλληλη για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών πολυστερίνης σε τσιμεντοειδείς επιφάνειες. Έχει μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Επιπλέον, οπλισμένη με υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη των ...
περισσότερα...
νέο
ETICS FIX

Ινοπλισμένη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα θερμομονωτικών πλακών.

Κατάλληλη για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών πολυστερίνης σε τσιμεντοειδούς βάσης επιφάνειες. Επιπλέον, οπλισμένη με υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη της εξωτερικής πλευράς των τοποθετημένων θερμομονωτικών πλακών. Ε...
περισσότερα...
νέο