Αστάρια ρητινικών δαπέδων

grid
list
DUROFLOOR-BI Διαφανής εποξειδικός εμποτισμός 2 συστατικών
DUROFLOOR-BI

Διαφανής εποξειδικός εμποτισμός 2 συστατικών – Ισχυρή σταθεροποίηση σε βάθος τσιμεντοειδών δαπέδων.

Χρησιμοποιείται για εμποτισμό δαπέδων από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονία σε βάθος και την ισχυρή σταθεροποίηση αυτών. Κατάλληλο για δάπεδα αποθηκών, χώρων στάθμευσης, εργαστηρίων, βιομηχανιών κλπ. Χρησιμοποιείται επίσης ως αστάρι ...
περισσότερα...
νέο
DUROPRIMER Διαφανές εποξειδικό αστάρι
DUROPRIMER

Διαφανές εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών.

Χρησιμοποιείται ως αστάρι των εποξειδικών επιστρώσεων δαπέδων.
περισσότερα...
νέο
DUROFLOOR-PSF Διαφανές εποξειδικό αστάρι
DUROFLOOR-PSF

Διαφανές εποξειδικό αστάρι και σφραγιστική επίστρωση 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες.

Χρησιμοποιείται ως αστάρι των εποξειδικών επιστρώσεων, για την παρασκευή ρητινοκονιαμάτων με την προσθήκη χαλαζιακής άμμου καθώς και ως σφραγιστική επικάλυψη τσιμεντοειδών επιφανειών δαπέδων (βιομηχανικοί χώροι παραγωγής, απ...
περισσότερα...
νέο
DUROPRIMER-PRO Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών
DUROPRIMER-PRO

Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες.

Χρησιμοποιείται ως αστάρι για τσιμεντοειδείς επιφάνειες που θα επικαλυφθούν με εποξειδικές επιστρώσεις του συστήματος DUROFLOOR. Επίσης, με την προσθήκη χαλαζιακής άμμου, χρησιμοποιείται για την παρασκευή ρητινοκονιαμάτων κα...
περισσότερα...
νέο
EPOXYPRIMER-500

Eποξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι 2 συστατικών.

Χρησιμοποιείται ως αστάρι των πολυουρεθανικών και εποξειδικών επιστρώσεων όταν πρόκειται να εφαρμοστούν πάνω σε μη πορώδη υποστρώματα ή σε παλιές στεγανωτικές στρώσεις. Κατάλληλο επίσης για αστάρωμα υποστρωμάτων τσιμεντοειδούς βάσ...
περισσότερα...
νέο
DUROPRIMER-W Εποξειδικό, υδατοδιαλυτό αστάρι
DUROPRIMER-W

Εποξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι 3 συστατικών.

Χρησιμοποιείται σε υγρά ή νέα δάπεδα σκυροδέματος (ηλικίας μικρότερης των 28 ημερών), που πρόκειται να επικαλυφθούν με εποξειδικές επιστρώσεις του συστήματος DUROFLOOR....
περισσότερα...
νέο
DUROPRIMER-SG Ειδικό εποξειδικό αστάρι
DUROPRIMER-SG

Ειδικό εποξειδικό αστάρι για δάπεδα σκυροδέματος, 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες.

Χρησιμοποιείται ως στεγανωτική στρώση σε δάπεδα που καταπονούνται από ανερχόμενη υγρασία και τα οποία πρόκειται να επικαλυφθούν με εποξειδικές επιστρώσεις ή τσιμεντοκονίες. Επιπλέον, εφαρμόζεται όπου οι εποξειδικές επιστρώσεις DUR...
περισσότερα...
νέο