Επισκευαστικά κονιάματα

grid
list
DUROCRET

Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα.

Κατάλληλο για επισκευές επιφανειών σκυροδέματος, τοιχοποιιών, σοβάδων, κατασκευή κορφιάδων στεγών, κατασκευή λουκιών κτλ....
περισσότερα...
νέο
DUROCRET-PLUS

Ινοπλισμένο, ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα.

Κατάλληλο για επισκευές σκυροδέματος, τοιχοποιιών, σοβάδων, κατασκευή λουκιών κτλ.
περισσότερα...
νέο
DUROCRET-FAST Ρητινούχο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα γρήγορης πήξης
DUROCRET-FAST

Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα γρήγορης πήξης.

Παρέχει πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα, άριστη εργασιμότητα και αντοχή σε τριβές. Είναι κατάλληλο για επισκευαστικές εργασίες σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, τοιχοποιία κτλ. Χρόνος εργασιμότητας: 45 λεπτά....
περισσότερα...
νέο
DUROCRET-PENETRATE Επισκευαστικό και στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα
DUROCRET-PENETRATE

Επισκευαστικό και στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα, χωρίς διαβρωτικά συστατικά, κρυσταλλικής δράσης.

Παρέχει συνεχή προστασία από την παρουσία νερού, καθώς παραμένει μόνιμα ενεργό. Κατάλληλο για επισκευαστικές εργασίες σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, για κατασκευή λουκιών και για στεγάνωση υπογείων, θεμελίων, δεξαμενών νερού και βιολογ...
περισσότερα...
νέο
ISOMAT REPAIR 5-70

Ινοπλισμένο, ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών.

Χαρακτηρίζεται από υψηλές αντοχές, πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα και σταθερότητα όγκου. Χρησιμοποιείται για επισκευαστικές εργασίες σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, για την κατασκευή λουκιών κτλ. Εφαρμόζεται σε στρώσεις πάχους έως 3...
περισσότερα...
νέο
RAPICRET

Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα.

Κατάλληλο για γρήγορες επισκευές στοιχείων σκυροδέματος, στερεώσεις, αγκυρώσεις, σφραγίσεις οπών, δημιουργία λουκιών και γενικά όπου απαιτείται υψηλή αντοχή και ταχύτητα εργασιών. Χρόνος εργασιμότητας: 15 λεπτά....
περισσότερα...
νέο
FIX-RAPID

Ταχείας πήξης σφραγιστικό και αγκυρωτικό τσιμεντοκονίαμα.

Χρησιμοποιείται για πολύ γρήγορες στερεώσεις, επισκευές, αγκυρώσεις, σφραγίσεις οπών κτλ. και γενικά όπου απαιτείται υψηλή αντοχή και ταχύτητα....
περισσότερα...
νέο
ΛΕΥΚΟ 52,5
ΛΕΥΚΟ 52,5

Επισκευαστικό υλικό με βάση το τσιμέντο, υψηλών αντοχών.

Χρησιμοποιείται για την επισκευή επιχρισμάτων και μη φερόντων στοιχείων σε σκυρόδεμα και τσιμεντοκονίες, για την κατασκευή λουκιών διαμόρφωσης καθώς και για την παρασκευή τσιμεντοκονιαμάτων....
περισσότερα...
νέο
ΓΚΡΙ 42,5
ΓΚΡΙ 42,5

Επισκευαστικό υλικό με βάση το τσιμέντο, υψηλών αντοχών.

Χρησιμοποιείται για την επισκευή επιχρισμάτων και μη φερόντων στοιχείων σε σκυρόδεμα και τσιμεντοκονίες, για την κατασκευή λουκιών διαμόρφωσης καθώς και για την παρασκευή τσιμεντοκονιαμάτων....
περισσότερα...
νέο