Κονιάματα

grid
list
FERROSEAL

Τσιμεντοειδής αντιδιαβρωτική επάλειψη οπλισμού – Γέφυρα πρόσφυσης

Ρητινούχο επαλειφόμενο τσιμεντοκονίαμα για προστασία του σιδηρού οπλισμού από τη διάβρωση καθώς και για συγκολλητική στρώση μεταξύ παλιού και νέου σκυροδέματος ή κονιάματος....
περισσότερα...
νέο
DUROCRET

Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Κατάλληλο για επισκευές επιφανειών σκυροδέματος, τοιχοποιιών, σοβάδων, κατασκευή κορφιάδων στεγών, κατασκευή λουκιών κτλ. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου PCC R2 κατ...
περισσότερα...
νέο
DUROCRET-PLUS

Ρητινούχο, ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

Ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα. Κατάλληλο για επισκευές σκυροδέματος, τοιχοποιιών, σοβάδων, κατασκευή λουκιών κτλ. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου PCC R3 κατά ΕΝ 1504-3....
περισσότερα...
νέο
DUROCRET-FAST

Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα γρήγορης πήξης

Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα γρήγορης πήξης. Παρέχει πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα, άριστη εργασιμότητα και αντοχή σε τριβές. Είναι κατάλληλο για επισκευαστικές εργασίες σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, τοιχοποιία κτλ. Χρόνος εργασ...
περισσότερα...
νέο
DUROCRET-PENETRATE

Επισκευαστικό & στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα κρυσταλλικής δράσης

Επισκευαστικό και στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα, χωρίς διαβρωτικά συστατικά, με κρυστάλλους. Παρέχει συνεχή προστασία από την παρουσία νερού, καθώς παραμένει μόνιμα ενεργό. Κατάλληλο για επισκευαστικές εργασίες σε σκυρόδεμα, τοιχοπο...
περισσότερα...
νέο
προϊόν isomat repair 5-70
ISOMAT REPAIR 5-70

Ρητινούχο, ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών

Ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα, χωρίς διαβρωτικά συστατικά. Χαρακτηρίζεται από υψηλές αντοχές, πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα και σταθερότητα όγκου. Χρησιμοποιείται για επισκευαστικές εργασίες σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, ...
περισσότερα...
νέο
RAPICRET

Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Κατάλληλο για γρήγορες επισκευές στοιχείων σκυροδέματος, στερεώσεις, αγκυρώσεις, σφραγίσεις οπών, δημιουργία λουκιών και γενικά όπου απαιτείται υψηλή αντοχή και ταχύτητα εργασιών. Χρόνος ερ...
περισσότερα...
νέο
FIX-RAPID

Τσιμέντο ταχείας πήξης για αγκυρώσεις

Τσιμέντο ταχείας πήξης. Χρησιμοποιείται για γρήγορες στερεώσεις, επισκευές, αγκυρώσεις, σφραγίσεις οπών κτλ. και γενικά όπου απαιτείται υψηλή αντοχή και ταχύτητα εργασιών....
περισσότερα...
νέο
MEGACRET-10

Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών για λεπτά πάχη

Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών. Κατάλληλο για επισκευές υψηλών απαιτήσεων σε στοιχεία σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 10 mm ανά στρώση, με μυστρί ή εκτόξευση. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα ...
περισσότερα...
νέο
MEGACRET-40

Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών

Επισκευαστικό, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών. Κατάλληλο για επισκευές υψηλών απαιτήσεων σε στοιχεία σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 40 mm ανά στρώση, με μυστρί ή εκτόξευση. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα...
περισσότερα...
νέο
MEGACRET-40 FAST

Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, γρήγορης πήξης

Γρήγορης πήξης, ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών. Κατάλληλο για γρήγορες επισκευές στοιχείων σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 40 mm ανά στρώση, με μυστρί ή εκτόξευση. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κον...
περισσότερα...
νέο
MEGACRET-40 GEO

Επισκευαστικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο γεωκονίαμα υψηλών αντοχών

Επισκευαστικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο γεωκονίαμα υψηλών αντοχών, γρήγορης πήξης και φιλικό προς το περιβάλλον. Αποτελείται από φυσικά συνδετικά υλικά και περιέχει ελάχιστα συνθετικά πολυμερή. Κατάλληλο για υψηλών απαιτήσεων επισκε...
περισσότερα...
νέο
MEGACRET-50 THIXO

Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα εξαιρετικά υψηλών αντοχών

Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα εξαιρετικά υψηλών αντοχών. Κατάλληλο για πολύ υψηλών απαιτήσεων επισκευές στοιχείων σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 50 mm ανά στρώση, με μυστρί ή εκτόξευση. ...
περισσότερα...
νέο
MEGAGROUT-100

Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, για επισκευές και ενισχύσεις

Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, για επισκευές και ενισχύσεις. Κατάλληλο για κατασκευή μανδυών ή πλήρωση κενών σε στοιχεία σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 100 mm. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα ...
περισσότερα...
νέο
MEGAGROUT-101

Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα για πακτώσεις μηχανημάτων

Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών. Κατάλληλο για εδράσεις και πακτώσεις μηχανημάτων, αγκυρώσεις, βάσεις στήριξης για μηχανήματα ακριβείας. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 100 mm. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα ...
περισσότερα...
νέο
MEGAGROUT-INJECT 2-20

Τσιμεντοκονίαμα για εφαρμογή ενεμάτων μειωμένης συρρίκνωσης

Ενός συστατικού τσιμεντοκονίαμα υψηλής ρευστότητας, για εφαρμογή ενεμάτων χαμηλής συρρίκνωσης και υψηλών αντοχών. Χρησιμοποιείται για τσιμεντενέσεις σε ρωγμές σκυροδέματος, τοιχοποιιών κτλ., για ενέματα στις σωληνώσεις εγκιβωτισμο...
περισσότερα...
νέο