Κονιάματα

grid
list
FERROSEAL

Τσιμεντοειδής αντιδιαβρωτική επάλειψη οπλισμού – Γέφυρα πρόσφυσης

Ρητινούχο, επαλειφόμενο τσιμεντοκονίαμα για προστασία του οπλισμού από τη διάβρωση, καθώς και για συγκολλητική στρώση μεταξύ παλιού και νέου σκυροδέματος ή κονιάματος....
περισσότερα...
νέο
FERROSEAL-MCI

Εμποτισμός – Αναστολέας διάβρωσης οπλισμού

Υδατική διασπορά υψηλής διεισδυτικότητας που λειτουργεί ως αναστολέας διάβρωσης του οπλισμού. Διεισδύει σε βάθος στο σκυρόδεμα και σχηματίζει μία προστατευτική στρώση στην επιφάνεια του χάλυβα. Ιδανικό για επισκευές κατασκευών οπλ...
περισσότερα...
νέο
ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα DUROCRET
DUROCRET

Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα. Κατάλληλο για επισκευές επιφανειών σκυροδέματος, τοιχοποιιών, σοβάδων, κατασκευή κορφιάδων στεγών, κατασκευή λουκιών κλπ. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου PCC R2 κατά ΕΝ 1504-3....
περισσότερα...
νέο
DUROCRET-PLUS

Ρητινούχο, ινοπλισµένο επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα

Ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα. Κατάλληλο για επισκευές σκυροδέματος, τοιχοποιιών, σοβάδων, κατασκευή λουκιών κλπ. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου PCC R3 κατά ΕΝ 1504-3....
περισσότερα...
νέο
DUROCRET-FAST

Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα γρήγορης πήξης

Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα γρήγορης πήξης. Παρέχει πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα, άριστη εργασιμότητα και αντοχή σε τριβές. Είναι κατάλληλο για επισκευαστικές εργασίες σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, τοιχοποιία κλπ. Χρόνος εργασ...
περισσότερα...
νέο
DUROCRET-DECO

Πατητή τσιμεντοκονία για δάπεδα και τοίχους

Ρητινούχο, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα. Χαρακτηρίζεται από υδαταπωθητικότητα, πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα και αντοχή σε τριβές. Χρησιμοποιείται εσωτερικά και εξωτερικά σε πλήθος εφαρμογών, όπως σε δάπεδα και τοίχους για λόγ...
περισσότερα...
νέο
DUROCRET-DECO FLEX

Εύκαμπτη πατητή τσιμεντοκονία για δάπεδα και τοίχους

Εύκαμπτο, ρητινούχο, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα. Χαρακτηρίζεται από πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα, υδαταπωθητικότητα και αντοχή σε τριβές, συστολοδιαστολές και δονήσεις. Εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά σε γυψοσανίδες, τσ...
περισσότερα...
νέο
DUROCRET-DECO FINISH

Λεπτόκοκκη πατητή τσιμεντοκονία για δάπεδα και τοίχους

Ρητινούχο, λεπτόκοκκο τσιμεντοκονίαμα. Χαρακτηρίζεται από υδαταπωθητικότητα, πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα και αντοχή σε τριβές. Μετά τη σκλήρυνση του δημιουργεί μια λεία τελική επιφάνεια. Χρησιμοποιείται σε λεπτά πάχη εφαρμο...
περισσότερα...
νέο
ISOMAT DECO COLOR

Χρωστικές σε μορφή σκόνης

Υψηλής ποιότητας ανόργανες χρωστικές που χρησιµοποιούνται για το χρωµατισµό κονιαµάτων και σκυροδέµατος. Ιδανικές για χρωµατισµό πατητών τσιµεντοκονιών. Προστίθενται στις πατητές τσιµεντοκονίες DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX κα...
περισσότερα...
νέο
DUROCRET-PENETRATE

Επισκευαστικό και στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα κρυσταλλικής δράσης

Επισκευαστικό και στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα, χωρίς διαβρωτικά συστατικά. Κατάλληλο για επισκευαστικές εργασίες σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, για την κατασκευή λουκιών κλπ. Επίσης εφαρμόζεται για τη στεγάνωση στοιχείων σκυροδέματος, ...
περισσότερα...
νέο
RAPICRET

Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Κατάλληλο για γρήγορες επισκευές στοιχείων σκυροδέματος, στερεώσεις, αγκυρώσεις, σφραγίσεις οπών, δημιουργία λουκιών και γενικά όπου απαιτείται υψηλή αντοχή και ταχύτητα εργασιών. Χρόνος ερ...
περισσότερα...
νέο
FIX-RAPID

Τσιμέντο ταχείας πήξης για αγκυρώσεις

Τσιμεντο ταχείας πήξης. Χρησιμοποιείται για γρήγορες στερεώσεις, επισκευές, αγκυρώσεις, σφραγίσεις οπών κλπ. και γενικά όπου απαιτείται υψηλή αντοχή και ταχύτητα εργασιών....
περισσότερα...
νέο
MEGACRET-10

Επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, ινοπλισμένο

Επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, ινοπλισμένο. Κατάλληλο για επισκευές υψηλών απαιτήσεων σε στοιχεία σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 10 mm ανά στρώση, με μυστρί ή εκτόξευση. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα...
περισσότερα...
νέο
MEGACRET-40

Επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, ινοπλισμένο

Επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, ινοπλισμένο. Κατάλληλο για επισκευές υψηλών απαιτήσεων σε στοιχεία σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 40 mm ανά στρώση, με μυστρί ή εκτόξευση. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμ...
περισσότερα...
νέο
MEGACRET-40 FAST

Ινοπλισμένο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, γρήγορης πήξης

Γρήγορης πήξης επισκευαστικο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών. Κατάλληλο για γρήγορες επισκευές στοιχείων σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 40 mm ανά στρώση με μυστρί ή εκτόξευση. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου CC R4 κατά ΕΝ 150...
περισσότερα...
νέο
MEGACRET-40 GEO

Επισκευαστικό γεωκονίαμα υψηλών αντοχών

Γρήγορης πήξης, επισκευαστικό γεωκονίαμα υψηλών αντοχών, ινοπλισμένο. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αποτελείται από φυσικά συνδετικά υλικά και περιέχει ελάχιστα συνθετικά πολυμερή. Κατάλληλο για υψηλών απαιτήσεων επισκευές στοι...
περισσότερα...
νέο
MEGACRET-50 THIXO

Ινοπλισμένο, θιξοτροπικό επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών.

Ινοπλισμένο, θιξοτροπικό επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών. Κατάλληλο για υψηλών απαιτήσεων επισκευές στοιχείων σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 50 mm ανά στρώση, με μυστρί ή εκτόξευση. Κατατάσσεται ως επισκευαστι...
περισσότερα...
νέο
MEGAGROUT-100

Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα για επισκευές και ενισχύσεις

Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, για επισκευές και ενισχύσεις. Κατάλληλο για κατασκευή μανδυών ή πλήρωση κενών σε στοιχεία σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 100 mm. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα ...
περισσότερα...
νέο
MEGAGROUT-101

Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα για πακτώσεις μηχανημάτων

Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών. Κατάλληλο για εδράσεις και πακτώσεις μηχανημάτων, αγκυρώσεις, βάσεις στήριξης για μηχανήματα ακριβείας. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 100 mm. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα...
περισσότερα...
νέο