Κονιάματα

grid
list
DUROCRET

Ρητινούχο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

Ρητινούχο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Κατάλληλο για επισκευές επιφανειών σκυροδέματος, τοιχοποιιών, σοβάδων, κατασκευή κορφιάδων στεγών, κατασκευή λουκιών κτλ....
περισσότερα...
νέο
DUROCRET-PLUS

Ρητινούχο, ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

Ρητινούχο, ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Κατάλληλο για επισκευές σκυροδέματος, τοιχοποιιών, σοβάδων, κατασκευή λουκιών κτλ....
περισσότερα...
νέο
DUROCRET-FAST

Ρητινούχο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα γρήγορης πήξης

Ρητινούχο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα γρήγορης πήξης. Παρέχει πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα, άριστη εργασιμότητα και αντοχή σε τριβές. Είναι κατάλληλο για επισκευαστικές εργασίες σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, τοιχοποιία κτ...
περισσότερα...
νέο
DUROCRET-PENETRATE

Επισκευαστικό και στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα, χωρίς διαβρωτικά συστατικά, κρυσταλλικής δράσης

Επισκευαστικό και στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα, χωρίς διαβρωτικά συστατικά, κρυσταλλικής δράσης. Παρέχει συνεχή προστασία από την παρουσία νερού, καθώς παραμένει μόνιμα ενεργό. Κατάλληλο για επισκευαστικές εργασίες σε σκυρόδεμα, το...
περισσότερα...
νέο
προϊόν isomat repair 5-70
ISOMAT REPAIR 5-70

Ρητινούχο, ινοπλισμένο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, χωρίς διαβρωτικά συστατικά

Ρητινούχο, ινοπλισμένο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, χωρίς διαβρωτικά συστατικά. Χαρακτηρίζεται από υψηλές αντοχές, πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα και σταθερότητα όγκου. Χρησιμοποιείται για επισκευαστικές εργα...
περισσότερα...
νέο
RAPICRET

Ταχύπηκτο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

Ταχύπηκτο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Κατάλληλο για γρήγορες επισκευές στοιχείων σκυροδέματος, στερεώσεις, αγκυρώσεις, σφραγίσεις οπών, δημιουργία λουκιών και γενικά όπου απαιτείται υψηλή αντοχή και ταχύτητα εργασιών. Χρόνος ε...
περισσότερα...
νέο
FERROSEAL

Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα για αντιδιαβρωτική επάλειψη οπλισμού – Γέφυρα πρόσφυσης

Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα για αντιδιαβρωτική επάλειψη οπλισμού - Γέφυρα πρόσφυσης. Προστατεύει τον σιδηρό οπλισμό από τη διάβρωση ενώ χρησιμοποιείται και ως συγκολλητική στρώση μεταξύ παλιού και νέου σκυροδέματος ή κονιάματος....
περισσότερα...
νέο
FIX-RAPID

Τσιμέντο ταχείας πήξης για αγκυρώσεις

Τσιμέντο ταχείας πήξης για αγκυρώσεις. Χρησιμοποιείται για γρήγορες στερεώσεις, επισκευές, αγκυρώσεις, σφραγίσεις οπών κτλ. και γενικά όπου απαιτείται υψηλή αντοχή και ταχύτητα εργασιών....
περισσότερα...
νέο
MEGACRET-10

Ινοπλισμένο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών για λεπτά πάχη

Ινοπλισμένο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών για λεπτά πάχη. Κατάλληλο για επισκευές υψηλών απαιτήσεων σε στοιχεία σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 10 mm ανά στρώση, με μυστρί ή εκτόξευση....
περισσότερα...
νέο
MEGACRET-40

Ινοπλισμένο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών

Ινοπλισμένο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών. Κατάλληλο για επισκευές υψηλών απαιτήσεων σε στοιχεία σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 40 mm/στρώση, με μυστρί ή εκτόξευση....
περισσότερα...
νέο
MEGACRET-40 FAST

Γρήγορης πήξης, ινοπλισμένο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών

Γρήγορης πήξης, ινοπλισμένο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών. Κατάλληλο για γρήγορες επισκευές στοιχείων σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 40 mm/στρώση, με μυστρί ή εκτόξευση....
περισσότερα...
νέο
MEGACRET-40 GEO

Φιλικό προς το περιβάλλον, ινοπλισμένο, ρητινούχο, επισκευαστικό γεωκονίαμα υψηλών αντοχών, γρήγορης πήξης

Φιλικό προς το περιβάλλον, ινοπλισμένο, ρητινούχο, επισκευαστικό γεωκονίαμα υψηλών αντοχών, γρήγορης πήξης. Αποτελείται από φυσικά συνδετικά υλικά και περιέχει ελάχιστα συνθετικά πολυμερή. Κατάλληλο για υψηλών απαιτήσεων επισκευές...
περισσότερα...
νέο
MEGACRET-50 THIXO

Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα εξαιρετικά υψηλών αντοχών

Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα εξαιρετικά υψηλών αντοχών. Κατάλληλο για πολύ υψηλών απαιτήσεων επισκευές στοιχείων σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 50 mm/στρώση, με μυστρί ή εκτόξευση....
περισσότερα...
νέο
MEGAGROUT-100

Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών για επισκευές και ενισχύσεις

Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών για επισκευές και ενισχύσεις. Κατάλληλο για κατασκευή μανδυών ή πλήρωση κενών σε στοιχεία σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 100 mm....
περισσότερα...
νέο
MEGAGROUT-101

Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών για πακτώσεις μηχανημάτων

Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών για πακτώσεις μηχανημάτων. Κατάλληλο για εδράσεις και πακτώσεις μηχανημάτων, αγκυρώσεις, βάσεις στήριξης για μηχανήματα ακριβείας. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 100 mm....
περισσότερα...
νέο
MEGAGROUT-INJECT 2-20

Τσιμεντοκονίαμα υψηλής ρευστότητας για εφαρμογή ενεμάτων μειωμένης συρρίκνωσης και υψηλών αντοχών

Τσιμεντοκονίαμα υψηλής ρευστότητας για εφαρμογή ενεμάτων μειωμένης συρρίκνωσης και υψηλών αντοχών. Χρησιμοποιείται για τσιμεντενέσεις σε ρωγμές σκυροδέματος, τοιχοποιιών κτλ., για ενέματα στις σωληνώσεις εγκιβωτισμού τενόντων προέ...
περισσότερα...
νέο