Εποξειδικά

grid
list
EPOMAX-STUCCO

Εποξειδικός στόκος 2 συστατικών, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος

Εποξειδικός στόκος 2 συστατικών, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος για στοκαρίσματα επιφανειών. Χρησιμοποιείται επίσης για τη συγκόλληση σκυροδέματος, σιδήρου, πέτρας, ξύλου κτλ., για την αποκατάσταση βλαβών στο σκυρόδεμα και στις τσιμεντοκον...
περισσότερα...
νέο
EPOMAX-EK

Εποξειδική πάστα 2 συστατικών για επισκευές σφραγίσεις, συγκολλήσεις

Εποξειδική πάστα 2 συστατικών, για συγκόλληση σκυροδέματος και σιδήρου, για επισκευές σκυροδέματος, για σφράγιση αρμών, για σφράγιση ρωγμών στις οποίες πρόκειται να γίνουν ρητινενέσεις με τα EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 και DUREBOND....
περισσότερα...
νέο
EPOMAX-MT

Χυτό, εποξειδικό ρητινοκονίαμα υψηλών αντοχών 3 συστατικών

Χυτό, μη συρρικνούμενο εποξειδικό ρητινοκονίαμα 3 συστατικών. Αποτελείται από εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών και χαλαζιακή άμμο με επιλεγμένη κοκκομετρική διαβάθμιση. Κατάλληλο για αγκυρώσεις, εδράσεις και πακτώσεις μηχανημάτων, π...
περισσότερα...
νέο
EPOMAX-CMT

Θιξοτροπικό ρητινοκονίαμα 3 συστατικών

Θιξοτροπικό ρητινοκονίαμα τοίχου και δαπέδου 3 συστατικών, με βάση το τσιμέντο και εποξειδικές ρητίνες, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για την επισκευή, επιπέδωση και εξομάλυνση τοίχων και δαπέδων από σκυρόδεμα που θα δεχθούν επι...
περισσότερα...
νέο
EPOMAX-L20

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών για ρωγμές εύρους 0,1-1,0 mm

Ενέσιμη, εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις σκυροδέματος εύρους 0,1-1,0 mm. Αποτελεί επίσης πολύτιμο βοήθημα για εμφυτεύσεις και αγκυρώσεις οπλισμών σε υφισ...
περισσότερα...
νέο
EPOMAX-L10

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών για ρωγμές εύρους 0,5-3,0 mm

Ενέσιμη, εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις σκυροδέματος εύρους 0,5-3,0 mm. Αποτελεί επίσης βοήθημα για εμφυτεύσεις και αγκυρώσεις οπλισμών σε υφιστάμενα δο...
περισσότερα...
νέο
DUREBOND

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών για ρωγμές εύρους >3,0 mm – Γέφυρα πρόσφυσης

Εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται ως γέφυρα πρόσφυσης για τη συγκόλληση νωπού σκυροδέματος σε παλιό, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σκυροδέματος. Επίσης, ως ενέσιμο ρητινοκονίαμα για εφαρμογή ρητινενέσεων σ...
περισσότερα...
νέο
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ

Για ρητινενέσεις δομικών στοιχείων

Για ρητινενέσεις δομικών στοιχείων με EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 και DUREBOND.
περισσότερα...
νέο
EPOMAX-LIQUID GLASS

Υγρό γυαλί για τη δημιουργία διακοσμητικών επιφανειών

Διαφανής εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται ως διακοσμητική επικάλυψη για τη χύτευση αντικειμένων σε διάφορα υποστρώματα, όπως ξύλο, μέταλλο, πέτρα, πλαστικό κ.α. δίνοντας μία ανθεκτική τελική επιφάνε...
περισσότερα...
νέο
EPOMAX-ANCHOR

Ταχείας πήξης συγκολλητικό υλικό για αγκυρώσεις

Συγκολλητικό υλικό 2 συστατικών μεθακρυλικής πολυεστερικής βάσης. Δεν περιέχει διαλύτες και στυρένιο. Κατάλληλο για την αγκύρωση οπλισμών, ράβδων, ντιζών κτλ....
περισσότερα...
νέο
ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ

Διάτρητος υποδοχέας που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την EPOMAX-ANCHOR

Διάτρητος υποδοχέας που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την EPOMAX-ANCHOR για την τοποθέτηση αγκυρίων σε τούβλα ή τσιμεντόλιθους. Τύπος: KSH 12 x 50 Τύπος: KSH 15 x 85 Τύπος: KSH 15 x 130...
περισσότερα...
νέο