Εποξειδικά

grid
list
EPOMAX-STUCCO

Εποξειδικός στόκος δύο συστατικών, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος

Εποξειδικός στόκος δύο συστατικών, ιδανικός για στοκαρίσματα επιφανειών. Χρησιμοποιείται επίσης για τη συγκόλληση σκυροδέματος, σιδήρου, πέτρας, ξύλου κλπ, για την αποκατάσταση βλαβών στο σκυρόδεμα και τις τσιμεντοκονίες, καθώς κα...
περισσότερα...
νέο
EPOMAX-EK

Εποξειδική πάστα δύο συστατικών

Εποξειδική πάστα δύο συστατικών, για συγκόλληση σκυροδέματος και σιδήρου, για επισκευές σκυροδέματος, για σφράγιση αρμών, για σφράγιση ρωγμών στις οποίες πρόκειται να γίνουν ρητινενέσεις με τα EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 και DUREBOND....
περισσότερα...
νέο
EPOMAX-MT

Χυτό εποξειδικό κονίαμα υψηλών αντοχών, τριών συστατικών

Χυτό, μη συρρικνούμενο εποξειδικό κονίαμα τριών συστατικών. Αποτελείται από εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών και χαλαζιακή άμμο με επιλεγμένη κοκκομετρική διαβάθμιση. Χαρακτηρίζεται από υψηλές αρχικές και τελικές αντοχές, εξαιρετι...
περισσότερα...
νέο
EPOMAX-CMT

Θιξοτροπική εποξειδική επίστρωση τριών συστατικών

Θιξοτροπική επίστρωση τοίχου και δαπέδου τριών συστατικών, με βάση το τσιμέντο και εποξειδικές ρητίνες, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για την επισκευή, επιπέδωση και εξομάλυνση τοίχων και δαπέδων από σκυρόδεμα που θα δεχθούν επι...
περισσότερα...
νέο
EPOMAX-L20

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών για ρωγμές εύρους 0,1-1,0 mm

Ενέσιμη, εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις σκυροδέματος εύρους 0,1-1,0 mm. Αποτελεί επίσης πολύτιμο βοήθημα για εμφυτεύσεις και αγκυρώσεις οπλισμών σε υφ...
περισσότερα...
νέο
EPOMAX-L10

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών για ρωγμές εύρους 0,5-3,0 mm

Ενέσιμη, εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις σκυροδέματος ευρούς 0,5-3,0 mm. Αποτελεί επίσης βοήθημα για εμφυτεύσεις και αγκυρώσεις οπλισμών σε υφιστάμενα ...
περισσότερα...
νέο
DUREBOND

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών για ρωγμές εύρους >3,0 mm – Γέφυρα πρόσφυσης

Εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται ως γέφυρα πρόσφυσης για τη συγκόλληση νωπού σκυροδέματος σε παλιό, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σκυροδέματος. Επίσης, ως ενέσιμο ρητινοκονίαμα για εφαρμογή ρητινενέσεων...
περισσότερα...
νέο
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ

Για ρητινενέσεις δομικών στοιχείων

Για ρητινενέσεις δομικών στοιχείων με EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 και DUREBOND.
περισσότερα...
νέο
EPOMAX-ANCHOR

Ταχείας πήξης συγκολλητικό υλικό για αγκυρώσεις

Συγκολλητικό υλικό δύο συστατικών μεθακρυλικής πολυεστερικής βάσης. Δεν περιέχει διαλύτες και στυρένιο. Κατάλληλο για την αγκύρωση οπλισμών, ράβδων, ντιζών κλπ....
περισσότερα...
νέο
ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ

Διάτρητος υποδοχέας που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την EPOMAX-ANCHOR

Διάτρητος υποδοχέας που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την EPOMAX-ANCHOR για την τοποθέτηση αγκυρίων σε τούβλα ή τσιμεντόλιθους.  Τύπος: KSH 12 x 50 Τύπος: KSH 15 x 85 Τύπος: KSH 15 x 130  ...
περισσότερα...
νέο