Εποξειδικά

grid
list
EPOMAX-STUCCO Εποξειδικός στόκος
EPOMAX-STUCCO

Εποξειδικός στόκος 2 συστατικών, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος.

Εποξειδικός στόκος 2 συστατικών, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος. Χρησιμοποιείται για στοκαρίσματα επιφανειών, συγκολλήσεις σκυροδέματος, σιδήρου, πέτρας, ξύλου κτλ., για αποκατάσταση βλαβών στο σκυρόδεμα και στις τσιμεντοκονίες, καθώ...
περισσότερα...
νέο
EPOMAX-EK

Εποξειδική πάστα 2 συστατικών για επισκευές, σφραγίσεις και συγκολλήσεις.

Εποξειδική πάστα 2 συστατικών για επισκευές, σφραγίσεις και συγκολλήσεις. Χρησιμοποιείται για συγκολλήσεις σκυροδέματος και σιδήρου, για επισκευές σκυροδέματος, για σφράγιση αρμών καθώς και για σφράγιση ρωγμών στις οποίες π...
περισσότερα...
νέο
EPOMAX-MT

Χυτό, εποξειδικό ρητινοκονίαμα υψηλών αντοχών, 3 συστατικών.

Χυτό, εποξειδικό ρητινοκονίαμα υψηλών αντοχών, 3 συστατικών. Κατάλληλο για αγκυρώσεις, εδράσεις και πακτώσεις μηχανημάτων, πακτώσεις ορθοστατών κτλ. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χυτό κονίαμα σε επισκευές σκυροδέματ...
περισσότερα...
νέο
EPOMAX-CMT Θιξοτροπικό ρητινοκονίαμα τοίχου και δαπέδου
EPOMAX-CMT

Θιξοτροπικό ρητινοκονίαμα τοίχου και δαπέδου, 3 συστατικών, χωρίς διαλύτες.

Θιξοτροπικό ρητινοκονίαμα τοίχου και δαπέδου, 3 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για την επισκευή, επιπέδωση και εξομάλυνση τοίχων και δαπέδων από σκυρόδεμα που θα δεχθούν επικάλυψη με εποξειδικές επιστρώσεις, πο...
περισσότερα...
νέο
EPOMAX-L20 Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη
EPOMAX-L20

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, για ρωγμές εύρους 0,1-1,0 mm.

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, για ρωγμές εύρους 0,1-1,0 mm. Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις σκυροδέματος εύρους 0,1-1,0 mm. Αποτελεί επίσης πολύτιμο βοήθημα για εμφυτεύ...
περισσότερα...
νέο
EPOMAX-L10 Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη
EPOMAX-L10

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, για ρωγμές εύρους 0,5-3,0 mm.

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, για ρωγμές εύρους 0,5-3,0 mm. Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις σκυροδέματος εύρους 0,5-3,0 mm. Αποτελεί επίσης βοήθημα για εμφυτεύσεις και ...
περισσότερα...
νέο
DUREBOND Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών
DUREBOND

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, για ρωγμές εύρους > 3,0 mm – Γέφυρα πρόσφυσης.

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, για ρωγμές εύρους > 3,0 mm - Γέφυρα πρόσφυσης. Χρησιμοποιείται ως γέφυρα πρόσφυσης για τη συγκόλληση νωπού σκυροδέματος σε παλιό, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σκυροδέματος...
περισσότερα...
νέο
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ Για ρητινενέσεις δομικών στοιχείων
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ

Για ρητινενέσεις δομικών στοιχείων.

Για ρητινενέσεις δομικών στοιχείων με EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 και DUREBOND.
περισσότερα...
νέο
EPOMAX-ANCHOR

Ταχείας πήξης συγκολλητικό υλικό, 2 συστατικών, για αγκυρώσεις, χωρίς διαλύτες και στυρένιο.

Ταχείας πήξης συγκολλητικό υλικό, 2 συστατικών, για αγκυρώσεις, χωρίς διαλύτες και στυρένιο. Κατάλληλο για την αγκύρωση οπλισμών, ράβδων, ντιζών κτλ....
περισσότερα...
νέο
ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ για την τοποθέτηση αγκυρίων
ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ

Διάτρητος υποδοχέας που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την EPOMAX-ANCHOR για την τοποθέτηση αγκυρίων σε τούβλα ή τσιμεντόλιθους.

Διάτρητος υποδοχέας που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την EPOMAX-ANCHOR για την τοποθέτηση αγκυρίων σε τούβλα ή τσιμεντόλιθους. Τύπος: KSH 12 x 50Τύπος: KSH 15 x 85 Τύπος: KSH 15 x 130...
περισσότερα...
νέο