Εποξειδικά & Πολυουρεθανικά Δάπεδα

grid
list
DUROFLOOR

Αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση δαπέδου 2 συστατικών

Έγχρωμη, αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση δαπέδου 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Μετά την ανάμιξη των 2 συστατικών προστίθεται χαλαζιακή άμμος Q35. Κατατάσσεται κατά ΕΝ 13813 ως SR-B2,0-AR0,5-IR4....
περισσότερα...
νέο
DUROFLOOR 11

Εποξειδική βαφή και αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση δαπέδου 2 συστατικών

Έγχρωμη εποξειδική επίστρωση δαπέδου 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Με την προσθήκη της χαλαζιακής άμμου Μ32 σε αναλογία 1:1 κατά βάρος χρησιμοποιείται ως χυτή αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση. Μπορεί εναλλακτικά να εφαρμοστεί χωρίς την ...
περισσότερα...
νέο
DUROFLOOR-R

Επαλειφόμενη εποξειδική βαφή 2 συστατικών

Έγχρωμη, επαλειφόμενη, εποξειδική επίστρωση 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Για επικάλυψη δαπέδων από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονία. Κατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 κατά ΕΝ 13813....
περισσότερα...
νέο
DUROFLOOR-PU

Έγχρωμη, επαλειφόμενη πολυουρεθανική επίστρωση δαπέδων 2 συστατικών

Έγχρωμο αλειφατικό πολυουρεθανικό σύστημα 2 συστατικών. Δημιουργεί μία ανθεκτική και ελαστική μεμβράνη με εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (U.V.). Χρησιμοποιείται σε δάπεδα με υψηλές απαιτήσεις σε ελαστικότητα, μηχανικές ...
περισσότερα...
νέο
TOPCOAT-PU 720

Αλειφατική, ελαστική πολυουρεθανική βαφή

Αλειφατική, ελαστική, πολυουρεθανική βαφή ενός συστατικού. Χρησιμοποιείται για την προστασία πολυουρεθανικών στεγανωτικών στρώσεων από την ηλιακή ακτινοβολία, ειδικά όταν επιλέγεται σκούρη απόχρωση. Επιπλέον, κατάλληλη σε περιπτώσ...
περισσότερα...
νέο
DUROFLOOR-RL

Επαλειφόμενη εποξειδική βαφή 2 συστατικών – Πλήροι τις απαιτήσεις LEED

Έγχρωμη εποξειδική βαφή 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Πληροί τις απαιτήσεις LEED για τα περιεχόμενα πτητικά οργανικά συστατικά (VOC). Χρησιμοποιείται ως επαλειφόμενη επίστρωση σε δάπεδα από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες κτλ. όταν υπάρ...
περισσότερα...
νέο
DUROPRIMER-RL

Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών χωρίς διαλύτες – Πλήροι τις απαιτήσεις LEED

Διαφανές, εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Πληροί τις απαιτήσεις LEED για τα περιεχόμενα πτητικά οργανικά συστατικά (VOC). Χρησιμοποιείται ως αστάρι εποξειδικών επιστρώσεων, για την παρασκευή ρητινοκονιαμάτων με την...
περισσότερα...
νέο
DUROFLOOR-C

Αγώγιμη, αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση 2 συστατικών

Αγώγιμη, αυτοεπιπεδούμενη, εποξειδική επίστρωση δαπέδου 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του στατικού ηλεκτρισμού. Κατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 κατά ΕΝ 13813....
περισσότερα...
νέο
DUROFLOOR-CV

Αγώγιμο εποξειδικό βερνίκι 2 συστατικών

Αγώγιμο, εποξειδικό βερνίκι 2 συστατικών. Χρησιμοποιείται ως ενδιάμεση στρώση, κάτω από την επίστρωση του DUROFLOOR-C, ώστε να εξασφαλίζει ομοιόμορφη αγωγιμότητα σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου. Κατατάσσεται ως SR-B2,0 κατά ΕΝ 13...
περισσότερα...
νέο
DUROFLOOR-CMT

Αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση 3 συστατικών

Χυτή, αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση 3 συστατικών, με βάση το τσιμέντο και εποξειδικές ρητίνες, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για την επισκευή, επιπέδωση και εξομάλυνση δαπέδων από σκυρόδεμα που θα δεχθούν επικάλυψη με εποξειδικές ε...
περισσότερα...
νέο
EPOMAX-MT

Χυτό, εποξειδικό κονίαμα υψηλών αντοχών 3 συστατικών

Χυτό, μη συρρικνούμενο εποξειδικό κονίαμα 3 συστατικών. Αποτελείται από εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών και χαλαζιακή άμμο με επιλεγμένη κοκκομετρική διαβάθμιση. Κατάλληλο για αγκυρώσεις, εδράσεις και πακτώσεις μηχανημάτων, πακτώ...
περισσότερα...
νέο
DUROPRIMER

Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών

Διαφανές εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών με διαλύτη. Χρησιμοποιείται ως αστάρι των εποξειδικών επιστρώσεων δαπέδων. Κατατάσσεται ως SR-B2,0 κατά ΕΝ 13813....
περισσότερα...
νέο
DUROFLOOR-BI

Εμποτισμός – Ισχυρή σταθεροποίηση σε βάθος τσιμεντοειδών δαπέδων

Διαφανής εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών με διαλύτες, για εμποτισμό δαπέδων από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονία σε βάθος. Χρησιμοποιείται για την ισχυρή σταθεροποίηση τσιμεντοειδών υποστρωμάτων και τη δημιουργία δαπέδων με αντοχή σε φθορ...
περισσότερα...
νέο
DUROFLOOR-PSF

Εποξειδικό αστάρι και σφραγιστική επίστρωση 2 συστατικών χωρίς διαλύτες

Διαφανές εποξειδικό αστάρι και σφραγιστική επίστρωση 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Παρουσιάζει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στις τριβές. Είναι ανθεκτικό στο νερό, σε οξέα, αλκάλια, πετρελαιοειδή προϊόντα και διαλύματα αλάτων. Χρησι...
περισσότερα...
νέο
DUROPRIMER-PSF

Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών για εποξειδικές επιστρώσεις

Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται ως αστάρι εποξειδικών επιστρώσεων καθώς και για την παρασκευή ρητινοκονιαμάτων με την προσθήκη χαλαζιακής άμμου. Κατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 κατά ΕΝ 13813....
περισσότερα...
νέο
DUROPRIMER-PRO

Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών χωρίς διαλύτες

Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται ως αστάρι για τσιμεντοειδείς επιφάνειες που θα επικαλυφθούν με εποξειδικές επιστρώσεις του συστήματος DUROFLOOR. Επίσης, με την προσθήκη χαλαζιακής άμμου, για την παρ...
περισσότερα...
νέο
EPOXYPRIMER 500

Eποξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι 2 συστατικών

Εποξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι 2 συστατικών. Χρησιμοποιείται ως αστάρι του ISOFLEX-PU 500 όταν πρόκειται να εφαρμοστεί πάνω σε μη απορροφητικά υποστρώματα ή σε παλιές στεγανωτικές στρώσεις. Κατάλληλο επίσης για το αστάρωμα τσιμεντ...
περισσότερα...
νέο
DUROPRIMER-W

Εποξειδικό, υδατοδιαλυτό αστάρι 3 συστατικών

Εποξειδικό, υδατοδιαλυτό αστάρι 3 συστατικών. Χρησιμοποιείται σε υγρά ή νέα δάπεδα σκυροδέματος (ηλικίας μικρότερης των 28 ημερών), που πρόκειται να επικαλυφθούν με εποξειδικές επιστρώσεις του συστήματος DUROFLOOR. Κατατάσσεται ως...
περισσότερα...
νέο
DUROPRIMER-SG

Ειδικό εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών για δάπεδα σκυροδέματος

Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται ως στεγανωτική στρώση σε δάπεδα που καταπονούνται από ανερχόμενη υγρασία και τα οποία πρόκειται να επικαλυφθούν με εποξειδικές επιστρώσεις ή τσιμεντοκονίες. Επιπλέον,...
περισσότερα...
νέο