ΓΚΡΙ 42,5

Επισκευαστικό υλικό με βάση το τσιμέντο υψηλών αντοχών

Τεχνικό Φυλλάδιο
0330/6

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Επισκευαστικό υλικό με βάση το τσιμέντο υψηλών αντοχών.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Γκρι.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα την εφαρμογή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4 kg.