ΓΚΡΙ 42,5

Επισκευαστικό υλικό με βάση το τσιμέντο υψηλών αντοχών

Τεχνικό Φυλλάδιο
0330/6
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Επισκευαστικό υλικό με βάση το τσιμέντο υψηλών αντοχών.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Γκρι.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ανάλογα την εφαρμογή.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
4 kg.