ΛΕΥΚΟ 52,5

Επισκευαστικό υλικό με βάση το τσιμέντο, υψηλών αντοχών.

Τεχνικό Φυλλάδιο
0330/6.2 ΛΕΥΚΟ 52,5

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρησιμοποιείται για την επισκευή επιχρισμάτων και μη φερόντων στοιχείων σε σκυρόδεμα και τσιμεντοκονίες, για την κατασκευή λουκιών διαμόρφωσης καθώς και για την παρασκευή τσιμεντοκονιαμάτων.

Certification
Πιστοποιημένο κατά CE σύμφωνα με εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕN).

ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Λευκό.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα την εφαρμογή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4 kg.