ΓΚΡΙ 42,5

Επισκευαστικό υλικό με βάση το τσιμέντο, υψηλών αντοχών

Τεχνικό Φυλλάδιο
0330/6.2 ΓΚΡΙ 42,5

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Επισκευαστικό υλικό με βάση το τσιμέντο, υψηλών αντοχών. Χρησιμοποιείται για την επισκευή επιχρισμάτων και μη φερόντων στοιχείων σε σκυρόδεμα και τσιμεντοκονίες, για την κατασκευή λουκιών διαμόρφωσης καθώς και για την παρασκευή τσιμεντοκονιαμάτων, συνδετικής στρώσης μεταξύ παλαιού και νέου κονιάματος, υλικού αρμολόγησης φυσικών λίθων και πετρωμάτων, επιχρισμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων κτλ.
Certification
Πιστοποιημένο κατά CE σύμφωνα με εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕN).

ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Γκρι.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα την εφαρμογή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4 kg.