ΥΦΑΣΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

Λεπτό ύφασμα πολυπροπυλενίου βάρους 40 g/m²

Τεχνικό Φυλλάδιο
1209/1
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Λεπτό ύφασμα πολυπροπυλενίου βάρους 40 g/m², για την ενίσχυση διαφόρων στεγανωτικών στρώσεων, όπως ISOFLEX-PU 500, ISOFLEX, AQUAMAT-ELASTIC κτλ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ρολά των 1m x 100m (100 m²), 10cm x 100m.