ΥΦΑΣΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝIΟΥ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ

Λεπτό ύφασμα πολυπροπυλενίου πλάτους 100 cm, βάρους 40 g/m².

Τεχνικό Φυλλάδιο
1209/1.2 YΦΑΣΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝIΟΥ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Λεπτό ύφασμα πολυπροπυλενίου πλάτους 100 cm, βάρους 40 g/m². Για την καθολική ενίσχυση διαφόρων στεγανωτικών στρώσεων, όπως των ISOFLEX, ISOFLEX-AEGEAN, ISOFLEX-HYBRID, ISOFLEX-PU 500, AQUAMAT-ELASTIC κτλ. σε δύσκολες περιπτώσεις πολλαπλών ρηγματώσεων.

Ταινία πλάτους 10 cm. Για τοπική ενίσχυση διαφόρων στεγανωτικών στρώσεων κατά μήκος ρωγμών, αρμών και συμβολών δαπέδου-τοιχίων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολό: 1 m x 100 m (100 m²), 10 cm x 100 m.