ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ GF 50 TR

Υαλοΰφασμα βάρους 50 g/m²

1201/1.2

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υαλοΰφασμα βάρους 50 g/m².
Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση του διάφανου πολυουρεθανικού στεγανωτικού ISOFLEX-PU 650.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολό των 1,03 m x 100 m (103 m²).