ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ GF 50 TR

Υαλοΰφασμα βάρους 50 g/m².

Τεχνικό Φυλλάδιο
1201/1.2 ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ GF 50 TR

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση του διάφανου πολυουρεθανικού στεγανωτικού ISOFLEX-PU 650.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολό: 1,03 m x 100 m (103 m²).