ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ

Πλέγμα πλάτους 100 cm, βάρους 65 g/m².

Τεχνικό Φυλλάδιο
1205/1.2 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πλέγμα πλάτους 100 cm, βάρους 65 g/m².
Για καθολική ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων π.χ. ISOFLEX, σε ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις πολλαπλών ρηγματώσεων. Άνοιγμα καρέ: 1,0 x 2,0 mm.

Ταινία πλάτους 10 cm.
Για την τοπική ενίσχυση της μεμβράνης του ISOFLEX κατά μήκος ρωγμών ή αρμών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολά: 1 m x 50 m (50 m²), 10 cm x 50 m.