ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ

Πλέγμα από Fiberglass για ενίσχυση στεγανωτικών επαλείψεων

1205/1 βοηθητικό υλικό για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πλέγμα πλάτους 100 cm
Από Fiberglass για καθολική ενίσχυση στεγανωτικών επαλείψεων (π.χ. για τη μεμβράνη του ISOFLEX) σε ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις πολλαπλών ρηγματώσεων.
Βάρος: περίπου 65 g/m².
Άνοιγμα καρέ: 1,0 x 2,0 mm.

Ταινία πλάτους 10 cm
Από το ίδιο υλικό όπως ανωτέρω, για την τοπική ενίσχυση της μεμβράνης του ISOFLEX κατά μήκος ρωγμών ή αρμών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ρολά των 1m x 50m (50 m²), 10cm x 50m.