ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑΔΩΝ

Ισχυρά πλέγματα από Fiberglass για την ενίσχυση σοβάδων και τσιμεντοκονιών

1207/1.2 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑΔΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ισχυρά πλέγματα από Fiberglass για την ενίσχυση σοβάδων και τσιμεντοκονιών που κινδυνεύουν από ρηγματώσεις. Γαλάζιο πλέγμα βάρους 110 g/m² Άνοιγμα καρέ: 10,0 x 10,0 mm. Λευκό πλέγμα βάρους 110 g/m² Άνοιγμα καρέ: 5,0 mm x 5,0 mm. Λευκό πλέγμα βάρους 145 g/m² Άνοιγμα καρέ: 5,0 mm x 5,0 mm. Ιδανικό για θερμοπροσόψεις. Λευκό πλέγμα βάρους 160 g/m² Άνοιγμα καρέ: 5,0 x 5,0 mm. Ιδανικό για θερμοπροσόψεις. Λευκό πλέγμα βάρους 160 g/m² Άνοιγμα καρέ: 5,0 x 5,0 mm. Ιδανικό για θερμοπροσόψεις. Λευκό πλέγμα βάρους 149 g/m² Άνοιγμα καρέ: 3,5 x 4,5 mm. Ιδανικό για θερμοπροσόψεις και πατητές τσιμεντοκονίες. Λευκό πλέγμα βάρους 161 g/m² Άνοιγμα καρέ: 3,5 x 4,0 mm. Ιδανικό για θερμοπροσόψεις και πατητές τσιμεντοκονίες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολά των 1m x 50m (50 m²), 1m x 20m (20 m²).