ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑΔΩΝ

Ισχυρά πλέγματα από Fiberglass για την ενίσχυση σοβάδων και τσιμεντοκονιών που κινδυνεύουν από ρηγματώσεις

1207/1.2 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑΔΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ισχυρά πλέγματα από Fiberglass για την ενίσχυση σοβάδων και τσιμεντοκονιών που κινδυνεύουν από ρηγματώσεις.

Γαλάζιο πλέγμα βάρους 110 g/m²
Άνοιγμα καρέ: 10,0 mm x 10,0 mm.

Λευκό πλέγμα βάρους 110 g/m²
Άνοιγμα καρέ: 10,0 mm x 10,0 mm.

Λευκό πλέγμα βάρους 145 g/m²
Άνοιγμα καρέ: 5,0 mm x 5,0 mm. Ιδανικό για θερμοπροσόψεις.

Λευκό πλέγμα βάρους 160 g/m²
Άνοιγμα καρέ: 5,0 mm x 5,0 mm. Ιδανικό για θερμοπροσόψεις.

Λευκό πλέγμα βάρους 160 g/m²
Άνοιγμα καρέ: 5,0 mm x 5,0 mm. Ιδανικό για θερμοπροσόψεις.

Λευκό πλέγμα βάρους 149 g/m²
Άνοιγμα καρέ: 3,5 mm x 4,5 mm. Ιδανικό για θερμοπροσόψεις και πατητές τσιμεντοκονίες.

Λευκό πλέγμα βάρους 161 g/m²
Άνοιγμα καρέ: 3,5 mm x 4,0 mm. Ιδανικό για θερμοπροσόψεις και πατητές τσιμεντοκονίες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολά των 1 m x 50 m (50 m²), 1 m x 20 m (20 m²).