ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

Υαλοπλέγματα THERMOSYSTEM.

1207/1.2 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ THERMOSYSTEM Λευκό πλέγμα βάρους 145 g/m² Άνοιγμα καρέ: 5,0 mm x 5,0 mm.

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ THERMOSYSTEM Υψηλής ποιότητας λευκό πλέγμα βάρους 149 g/m² Άνοιγμα καρέ: 3,5 x 4,5 mm.

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ THERMOSYSTEM Λευκό πλέγμα βάρους 160 g/m² Άνοιγμα καρέ: 5,0 x 5,0 mm.

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ THERMOSYSTEM Υψηλής ποιότητας λευκό πλέγμα βάρους 161 g/m² Άνοιγμα καρέ: 3,5 x 4,0 mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολό: 1 m x 50 m (50m²).