ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ισχυρά πλέγματα από Fiberglass για εφαρμογή σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

1207/1.2

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ THERMOSYSTEM
Λευκό πλέγμα βάρους 145 g/m²
Άνοιγμα καρέ: 5,0 mm x 5,0 mm.
Τεχνικό φυλλάδιο

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ THERMOSYSTEM
Υψηλής ποιότητας λευκό πλέγμα
βάρους 149 g/m²
Άνοιγμα καρέ: 3,5 x 4,5 mm.

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ THERMOSYSTEM
Λευκό πλέγμα βάρους 160 g/m²
Άνοιγμα καρέ: 4,0 x 5,0 mm.
Τεχνικό φυλλάδιο

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ THERMOSYSTEM
Υψηλής ποιότητας λευκό πλέγμα
βάρους 161 g/m²
Άνοιγμα καρέ: 3,5 x 4,0 mm.
Τεχνικό φυλλάδιο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολό: 1 m x 50 m (50m²).