ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ

Ισχυρά πλέγματα από Fiberglass για την ενίσχυση τσιμεντοκονιών

1207/1

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ισχυρά πλέγματα από Fiberglass για την ενίσχυση τσιμεντοκονιών που κινδυνεύουν από ρηγματώσεις.

Λευκό πλέγμα βάρους 149 g/m²
Άνοιγμα καρέ: 3,5 x 4,5 mm. Ιδανικό για πατητές τσιμεντοκονίες.

Λευκό πλέγμα βάρους 161 g/m²
Άνοιγμα καρέ: 3,5 x 4,0 mm. Ιδανικό για πατητές τσιμεντοκονίες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολό 1m x 50m (50 m²).
Phones Notice Image