ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ

Ισχυρά πλέγματα από Fiberglass για την ενίσχυση τσιμεντοκονιών που κινδυνεύουν από ρηγματώσεις.

1207/1.2 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ισχυρά πλέγματα από Fiberglass για την ενίσχυση τσιμεντοκονιών που κινδυνεύουν από ρηγματώσεις.

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ THERMOSYSTEM
Υψηλής ποιότητας λευκό πλέγμα

βάρους 149 g/m²

Άνοιγμα καρέ: 3,5 x 4,5 mm.
Ιδανικό για θερμοπροσόψεις και πατητές τσιμεντοκονίες.

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ THERMOSYSTEM
Υψηλής ποιότητας λευκό πλέγμα
βάρους 161 g/m²
Άνοιγμα καρέ: 3,5 x 4,0 mm.
Ιδανικό για θερμοπροσόψεις και πατητές τσιμεντοκονίες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολό: 1 m x 50 m (50 m²).