ΥΑΛΟΠΙΛΗΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ GF 225

Υαλοπίλημα βάρους 225 g/m².

1201/1.2 ΥΑΛΟΠΙΛΗΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ GF 225

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υαλοπίλημα βάρους 225 g/m². Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση διαφόρων στεγανωτικών στρώσεων, όπως, AQUAMAT-ELASTIC, ISOFLEX-HYBRID κτλ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολό: 1,25 m x ≈ 120 m (≈ 150 m²).