ΤΑΙΝΙΑ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

Αυτοκόλλητη ταινία υαλοπλέγματος

1207/1.2 ΤΑΙΝΙΑ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αυτοκόλλητη ταινία υαλοπλέγματος για τον οπλισμό γυψοσανίδων, τσιμεντοσανίδων κτλ. Χρησιμοποιείται επίσης για τη γεφύρωση ρωγμών σε άλλες επισκευαστικές εργασίες. Πλάτος ταινίας: 5 cm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολά των 5cm x 90m και 5cm x 20m.