ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΩΝ

Ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από ελαστομερές θερμοπλαστικό υλικό για στεγάνωση υγρών χώρων

0630/1

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από ελαστομερές θερμοπλαστικό υλικό για στεγάνωση υγρών χώρων.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Γκρι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολά των 12cm x 50m και 12cm x 10m.