ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΩΝ

Ειδικό τεμάχιo στεγανοποίησης υγρών χώρων.

Τεχνικό Φυλλάδιο
0630/1.2 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ειδικό τεμάχιο στεγανοποίησης υγρών χώρων από ελαστομερές θερμοπλαστικό υλικό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολό: 12 cm x 50 m, 12 cm x 10 m.