ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΩΝ AR

Ειδικά τεμάχια στεγανοποίησης υγρών χώρων από ελαστομερές θερμοπλαστικό υλικό

Τεχνικό Φυλλάδιο
0630/1.2 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΩΝ AR

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ειδικά τεμάχια στεγανοποίησης υγρών χώρων από ελαστομερές θερμοπλαστικό υλικό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολά των 12 cm x 50 m και 12 cm x 10 m.