ΠΡΟΦΙΛ DELTA

Ειδικοί πήχεις για την κάλυψη του άνω άκρου των μεμβρανών DΕLΤΑ

0905/5
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ειδικοί πήχεις που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη του άνω άκρου των μεμβρανών DΕLΤΑ σε κατακόρυφες επιφάνειες. Μήκος προφίλ: 2 m.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
20 τεμάχια/δέμα.