ΠΡΟΦΙΛ DELTA

Ειδικοί πήχεις.

0905/5.1 ΠΡΟΦΙΛ DELTA ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ειδικοί πήχεις που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη του άνω άκρου των μεμβρανών DΕLΤΑ σε κατακόρυφες επιφάνειες. Μήκος προφίλ: 2 m.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

20 τεμ./δέμα.