ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 60 g

Πολυεστερικό ύφασμα βάρους 60 g/m²

Τεχνικό Φυλλάδιο
1206/1
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πολυεστερικό ύφασμα βάρους 60 g/m², για την ενίσχυση διαφόρων στεγανωτικών στρώσεων, όπως ISOFLEX, ISOFLEX AEGEAN, ISOFLEX HYBRID, AQUAMAT-ELASTIC κτλ. Ιδιαίτερα κατάλληλο για την ενίσχυση του ISOFLEX-PU 500.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ρολό 1 m x 50 m (50 m²), 10 cm x 50 m.