ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ PSF 30

Ύφασμα πλάτους 100 cm

1203/1.2 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ PSF 30

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ύφασμα πλάτους 100 cm.
Χρησιμοποιείται για την καθολική ενίσχυση διαφόρων στεγανωτικών στρώσεων, όπως του ISOFLEX, του AQUAMAT-ELASTIC κτλ.

Ταινία πλάτους 10 cm.
Για τοπική ενίσχυση διαφόρων στεγανωτικών στρώσεων κατά μήκος ρωγμών, αρμών και συμβολών δαπέδου-τοιχίων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολά των 1 m x 200 m (200 m²), 1 m x 100 m (100 m²), 10 cm x 50 m.