ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ

Μεμβράνη για αποσύμπλεξη.

Τεχνικό Φυλλάδιο
0719/3.2 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρησιμοποιείται σε υγιή ή προβληματικά υποστρώματα για την αποσύμπλεξη των επιστρώσεων από το υπόστρωμα. Επιτρέπει στις επικαλύψεις να λειτουργούν ως ανεξάρτητες στρώσεις σε σχέση με το υπόστρωμα. Επιπλέον, τοποθετείται για την προστασία των δαπέδων όταν αυτά δεν πρόκειται να επικαλυφθούν άμεσα. Κατάλληλη για τοίχους ή δάπεδα σε ποικίλα υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, παλιές στρώσεις πλακιδίων, μωσαϊκά, τοιχοποιία κτλ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολό: 1 m x 30 m.