ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

Ίνες για την ενίσχυση και τον οπλισμό σκυροδεμάτων και κονιαμάτων

Τεχνικό Φυλλάδιο
1327/6
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ίνες μήκους 12 mm, για την ενίσχυση και τον οπλισμό σκυροδεμάτων και κονιαμάτων.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
600-900 g/m³ σκυροδέματος.
900-1200 g/m³ κονιάματος.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
900 g, 600 g.