ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

Ίνες για την ενίσχυση και τον οπλισμό σκυροδεμάτων και κονιαμάτων.

Τεχνικό Φυλλάδιο
1327/6.2 ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Βελτιωτικά Πρόσμικτα

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ίνες μήκους 12 mm, για την ενίσχυση και τον οπλισμό σκυροδεμάτων και κονιαμάτων.

Certification
Πιστοποιημένο κατά CE σύμφωνα με εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕN).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

600-900 g/m³ σκυροδέματος.
900-1200 g/m³ κονιάματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χάρτινος: 900 g.
Πλαστικός: 600 g.