ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ

Ειδικό τεμάχιο στεγανοποίησης υγρών χώρων.

0630/1.2 Εσωτερική Γωνία Βοηθητικά Υλικά Στεγανώσεων

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ειδικό τεμάχιο στεγανοποίησης υγρών χώρων από ελαστομερές θερμοπλαστικό υλικό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

14 cm x 14 cm.