ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ

Ειδικό τεμάχιο στεγανοποίησης υγρών χώρων.

0630/1.2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Βοηθητικά Υλικά Στεγανώσεων

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ειδικό τεμάχιο στεγανοποίησης υγρών χώρων από ελαστομερές θερμοπλαστικό υλικό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

21 cm x 21 cm.