ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ

Ειδικά τεμάχια στεγανοποίησης υγρών χώρων από ελαστομερές θερμοπλαστικό υλικό.

0630/1.2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Βοηθητικά Υλικά Στεγανώσεων

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ειδικά τεμάχια στεγανοποίησης υγρών χώρων από ελαστομερές θερμοπλαστικό υλικό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

21 cm x 21 cm.