ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

Ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από ελαστομερές θερμοπλαστικό υλικό για στεγάνωση υγρών χώρων

0630/1

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από ελαστομερές θερμοπλαστικό υλικό για στεγάνωση υγρών χώρων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12 cm x 12 cm.