ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

Ειδικό τεμάχιο στεγανοποίησης υγρών χώρων.

0630/1.2

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ειδικό τεμάχιο στεγανοποίησης υγρών χώρων από ελαστομερές θερμοπλαστικό υλικό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12 cm x 12 cm.