ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΙΦΩΝΙΟΥ

Ειδικά τεμάχια στεγανοποίησης υγρών χώρων από ελαστομερές θερμοπλαστικό υλικό.

0630/1.2 Ειδικά τεμάχια στεγανοποίησης υγρών χώρων

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ειδικά τεμάχια στεγανοποίησης υγρών χώρων από ελαστομερές θερμοπλαστικό υλικό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

42,5 cm x 42,5 cm.