ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΙΦΩΝΙΟΥ

Ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από ελαστομερές θερμοπλαστικό υλικό για στεγάνωση υγρών χώρων

0630/1

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από ελαστομερές θερμοπλαστικό υλικό για στεγάνωση υγρών χώρων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

42,5 cm x 42,5 cm.