ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΨΗΦΙΔΕΣ

Έγχρωμες φυσικές ψηφίδες για τη δημιουργία διακοσμητικών δαπέδων (stone carpets)

Τεχνικό Φυλλάδιο
1376/6.2 Έγχρωμες φυσικές ψηφίδες για τη δημιουργία διακοσμητικών δαπέδων

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Έγχρωμες φυσικές ψηφίδες για τη δημιουργία διακοσμητικών δαπέδων (stone carpets). Χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τη διαφανή πολυουρεθανική συνδετική ρητίνη ISOFLEX-PU 650 για τη δημιουργία εξωτερικών ή εσωτερικών δαπέδων με έγχρωμα αδρανή (stone carpets). Κοκκομετρία: 2-4 mm.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ

10 επιλεγμένες.