ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ

Διάτρητος υποδοχέας που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την EPOMAX-ANCHOR για την τοποθέτηση αγκυρίων σε τούβλα ή τσιμεντόλιθους.

0430/6.2 ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ για την τοποθέτηση αγκυρίων

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διάτρητος υποδοχέας που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την EPOMAX-ANCHOR για την τοποθέτηση αγκυρίων σε τούβλα ή τσιμεντόλιθους.

Τύπος: KSH 12 x 50
Τύπος: KSH 15 x 85
Τύπος: KSH 15 x 130

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10 τεμ./σακ.