ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ

Διάτρητος υποδοχέας που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την EPOMAX-ANCHOR

0430/6.2 ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ για την τοποθέτηση αγκυρίων

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διάτρητος υποδοχέας που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την EPOMAX-ANCHOR για την τοποθέτηση αγκυρίων σε τούβλα ή τσιμεντόλιθους. Τύπος: KSH 12 x 50 Τύπος: KSH 15 x 85 Τύπος: KSH 15 x 130

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10 τεμ./σακ.