ΑΣΕΤΟΝ

Διαλυτικό ιδανικό για τον καθαρισμό των εργαλείων βαφής

4080/6.6

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαλυτικό ιδανικό για τον καθαρισμό των εργαλείων βαφής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4 l, 0,75 l.