Η ISOMAT βραβεύτηκε για τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στις εγκαταστάσεις της στα Energy Mastering Awards 2019

Η ISOMAT, σε συνεργασία με την εταιρία Redex, τιμήθηκε με Silver Award στα βραβεία Energy Mastering Awards 2019 που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019, στο Radisson Blu Park Hotel, στην Αθήνα. Οι δύο εταιρίες διακρίθηκαν στην υποκατηγορία Energy and Fuel Efficiency της κατηγορίας Energy Efficiency Management έπειτα από την εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών ενεργειακής διαχείρισης στις εγκαταστάσεις της ISOMAT. Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο του 2018, στο εργοστάσιο της ISOMAT στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση συστημάτων P.Q.O.S. (Power Quality Optimization Systems) για τη βελτίωση της ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος, τα οποία συνέβαλαν στη σημαντική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στις παραγωγικές γραμμές του εργοστασίου.

Τα βραβεία Energy Mastering διοργανώνονται για 3η χρονιά από την Boussias Communications και στοχεύουν στην επιβράβευση όσων εταιριών εφαρμόζουν επιτυχημένες πρακτικές ενεργειακής διαχείρισης ή υλοποιούν έργα με στόχο την αειφορία, τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση της ενέργειας που καταναλώνουν (ηλεκτρική ενέργεια, καύσιμα, νερό, πρώτη ύλη) κατά την παραγωγική ή και εφοδιαστική τους διαδικασία. Στην τελετή απονομής παρευρέθηκαν περισσότερα από 200 στελέχη 60 κορυφαίων ιδιωτικών επιχειρήσεων, δημοσίων φορέων, αλλά και εταιριών που διαθέτουν τεχνογνωσία ή τεχνολογία η οποία συμβάλλει στη μείωση των ενεργειακών δαπανών.

Με όραμα την αειφόρο ανάπτυξη, η ISOMAT δεσμεύεται για την προσπάθεια μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπεμπόμενων ρύπων που αφορούν στις δραστηριότητές της για παραγωγή δομικών χημικών και κονιαμάτων τόσο στις μονάδες παραγωγής της στην Ελλάδα, όσο και στις παραγωγικές της μονάδες σε Σερβία και Ρουμανία.