Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «ISOMAT Ιnterns» 2ος κύκλος

Τον Αύγουστο του 2022 δημιουργήθηκε από την ISOMAT το πρόγραμμα πρακτικής «ISOMAT Ιnterns». Μέσω του προγράμματος αυτού δίνεται η ευκαιρία σε νέα παιδιά, να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες αλλά και να εργαστούν σε ένα δυναμικό και οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον ενός σταθερά αναπτυσσόμενου πολυεθνικού Ομίλου.

Από το Νοέμβριο του 2022 ξεκίνησε ο 2ος κύκλος του προγράμματος και στο εργατικό δυναμικό της ISOMAT έχουν προστεθεί 6 νέοι διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι εκπονούν την πρακτική τους άσκηση σε διάφορα τμήματα της εταιρείας, όπως το τμήμα Μάρκετινγκ, τα Logistics και την Οικονομική Διεύθυνση.

Η έμφαση που δίνουμε στην εκπαίδευση και τη συνεχή εξέλιξή τους, μας φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στο όραμά μας να παραμένουμε η πρώτη επιλογή σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας. Στεκόμαστε δίπλα τους από την πρώτη στιγμή και υποστηρίζουμε με πράξεις την επαγγελματική τους ανέλιξη.

WE LEARN TOGETHER – WE WORK TOGETHER – WE GROW TOGETHER