Η ISOMAT συμβάλλει στην αποκατάσταση της Πνευμονολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου με 500L χρωμάτων

Μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 6 Απριλίου του 2022, η οποία προκάλεσε την πλήρη καταστροφή της Πνευμονολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου, η ISOMAT, την ίδια κιόλας ημέρα κινητοποιήθηκε άμεσα, δηλώνοντας στη διοίκηση του Νοσοκομείου την ανοιχτή πρόθεσή της να συνεισφέρει έμπρακτα στην αποκατάσταση των ζημιών, με προσφορά των απαραίτητων υλικών ανακατασκευής.

Έτσι, στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασης που ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2023 στην Πνευμονολογική Κλινική και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς πρόσφατα, με υψηλό αίσθημα ευθύνης η ISOMAT προχώρησε στη δωρεά 500L χρωμάτων για την πλήρη κάλυψη των αναγκών αποκατάστασης της πτέρυγας.

Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με τίτλο «ISOMAT από καρδιάς», η ISOMAT αποτυπώνει με πράξεις υπευθυνότητας την κουλτούρα ευαισθητοποίησης απέναντι στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον, υποστηρίζοντας με ουσιαστικές πρωτοβουλίες προσφοράς και αλληλεγγύης, μεταξύ άλλων, και τα νοσοκομειακά ιδρύματα της χώρας.