Η ISOMAT χάλκινος χορηγός του SBE19-Thessaloniki

Η ISOMAT στηρίζει ως χορηγός το διεθνές επιστημονικό συνέδριο με τίτλο “Sustainability in the built environment for climate change mitigation, SBE19-Thessaloniki”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου 2019, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κεντρικό θέμα του συνεδρίου αποτελεί η αειφορία και η σύνδεσή της με ζητήματα που αφορούν στην κλιματική αλλαγή. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, διακεκριμένοι ερευνητές από ολόκληρο τον κόσμο αναμένεται να παρουσιάσουν επιστημονικές εργασίες σχετικές με την αειφορία των κτιριακών κατασκευών και του δομημένου περιβάλλοντος γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν προγραμματιστεί διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές με εξειδικευμένες γνώσεις στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος, αλλά και ποικίλων οικονομικών, πολιτικών και εκπαιδευτικών θεμάτων που επηρεάζουν και σχετίζονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή.

ISOMAT και SBE19-Thessaloniki

Το SBE19-Thessaloniki διοργανώνεται από το Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. και εντάσσεται στη σειρά των διεθνών συνεδρίων SBE (International Sustainable Built Environment Conference Series), η οποία εποπτεύεται από το Διεθνές Συμβούλιο για την Έρευνα και την Καινοτομία στο Κτίριο και την Κατασκευή (CIB), από τη Διεθνή Πρωτοβουλία για το Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον (iiSBE), από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς και από τη Διεθνή Ένωση των Συμβούλων Μηχανικών (FIDIC).

Η ISOMAT, μέσα από την εφαρμογή πιστοποιημένων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, στοχεύει στον περιορισμό της κατανάλωσης των διαθέσιμων φυσικών πόρων και στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά την παραγωγή των προϊόντων της, προσπαθεί συνεχώς να αναπτύσσει προϊόντα που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ συγχρόνως στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν την ακαδημαϊκή έρευνα και την αειφόρο ανάπτυξη.

Η ISOMAT χάλκινος χορηγός του SBE19-Thessaloniki