Η ISOMAT στηρίζει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Η ISOMAT, στο πλαίσιο των ενεργειών της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, στηρίζει το πολύπλευρο έργο και τις δράσεις του εθελοντικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

ISOMAT και Χαμόγελο του Παιδιού

Συγκεκριμένα, η εταιρία μας προσέφερε στο Χαμόγελο του Παιδιού χρώματα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων για τη διαμόρφωση και τη συντήρηση των παιδικών Σπιτιών αλλά και των εγκαταστάσεων του Οργανισμού πανελλαδικά.

Οι αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής υπευθυνότητας θα διαπνέουν πάντα την ISOMAT, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των δικών της ανθρώπων, όσο και της ευρύτερης κοινωνίας.

Η ISOMAT στηρίζει το «Χαμόγελο του Παιδιού»