Η ISOMAT ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ISOMAT συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στην Έκθεση Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που διοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης στην πλατεία Αριστοτέλους τη Δευτέρα 9 Ιουνίου 2008.

Το περίπτερό της είχε ως κεντρικό θέμα την εφαρμογή των αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο αποτελεί για την εταιρία το πιο σημαντικό της κεφάλαιο. Η ISOMAT είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό τις δράσεις της για την προστασία, ευημερία και επαγγελματική ανάπτυξη των 260 συνολικά εργαζομένων της, σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και τη συμβολή της στην προστασία του περιβάλλοντος και στην κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη.

Μέλη του προσωπικού της βρίσκονταν όλη μέρα εκεί για να παρέχουν σε κάθε ενδιαφερόμενο οποιαδήποτε πληροφορία και να συζητήσουν ανοιχτά, με βάση και τις προσωπικές τους εμπειρίες από την ISOMAT, για τις δράσεις και τα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που πραγματοποιεί η εταιρία.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί για την ISOMAT τη βασικότερη αξία στην οποία στηρίζεται η εταιρική της δράση. Πιστεύοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει επιχειρηματική ανάπτυξη χωρίς τη φροντίδα για τους ανθρώπους της, το περιβάλλον, την κοινωνία και τον πολιτισμό, βασικός σκοπός της αποτελεί ο συνδυασμός των επιχειρηματικών στόχων με την κοινωνική ευθύνη σε όλα τα επίπεδα.