Η ISOMAT κοντά στην εκπαίδευση: επίσκεψη φοιτητών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Η ISOMAT, στο πλαίσιο των ενεργειών για τη στήριξη και την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, υποδέχτηκε στις εγκαταστάσεις της φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016.

Έπειτα από μία σύντομη παρουσίαση της εταιρείας, οι τριτοετείς φοιτητές ενημερώθηκαν για ζητήματα Υγιεινής και Ασφάλειας από τον Διευθυντή Εργοστασίου και τον Διευθυντή Τεχνικών Έργων και Τεχνικό Ασφαλείας. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στους χώρους των αποθηκών και της παραγωγής.

Η ISOMAT, στο πλαίσιο προσπαθειών για την ολοκληρωμένη κατάρτιση των μελλοντικών επαγγελματιών και την ανάπτυξη περαιτέρω διαλόγου μαζί τους, παραμένει πάντοτε ανοιχτή σε νέες εκπαιδευτικές επισκέψεις.

auth-photo