Δωρεά 10 σύγχρονων ηλεκτρικών κλινών ΜΕΘ και 2 υπερσύγχρονων φορείων επειγόντων περιστατικών στο ΑΧΕΠΑ από την ISOMAT

Η ISOMAT προχώρησε στη δωρεά 10 σύγχρονων ηλεκτρικών νοσοκομειακών κλινών ΜΕΘ και 2 υπερσύγχρονων ακτινοδιαπερατών φορείων επειγόντων περιστατικών με σκοπό την άμεση στήριξη των αναγκών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ στη μάχη που δίνει για την αντιμετώπιση της επιδημίας του COVID-19.

Παρακολουθώντας το δύσκολο έργο που επιτελείται καθημερινά στα νοσοκομεία της χώρας μας, και στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, η ISOMAT θέλει να συμβάλλει στην ενίσχυση του αγώνα των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης αυτής της πρωτόγνωρης πανδημίας.

Η δωρεά του παραπάνω εξοπλισμού στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ ήταν μία πρωτοβουλία της ISOMAT και διεκπεραιώθηκε μέσω του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Παράλληλα, η εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και πρόληψης για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού, φροντίζοντας εγκαίρως για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ, έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την ασφάλεια των 480 εργαζομένων της αλλά και των συνεργατών της.

isomat δωρεά στο αχεπα