Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ISOMAT

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Όλα τα στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σας σημειώματος θεωρούνται ως αυστηρώς εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση των τυπικών σας προσόντων, με αντικειμενικότητα και αξιοκρατία, για την πιθανότητα σταδιοδρομίας σας στην ISOMAT.

Η αίτησή σας, καθώς και οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες παρέχονται, προστίθενται στη βάση υποψηφίων του Ομίλου. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. Δικαίωμα πρόσβασης στη βάση υποψηφίων έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι της ISOMAT.

Η αίτησή σας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία διατηρούνται στη βάση υποψηφίων για δύο έτη. Εάν κατά το διάστημα αυτό υπάρξει αλλαγή κάποιου από τα στοιχεία του βιογραφικού σας, ή των προτιμήσεών σας ως προς τη θέση απασχόλησης στην ISOMAT, θα πρέπει να αποστείλετε νέο ενημερωμένο βιογραφικό στη διεύθυνση www.isomat.gr, αναφέροντας τη νέα σας προτίμηση και σημειώνοντας «Ναι» στο πεδίο της ηλεκτρονικής φόρμας «Έχω υποβάλλει βιογραφικό σημείωμα στο παρελθόν».

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Όμιλος ISOMAT

Οδηγίες Συμπλήρωσης

 1. Η διαδικασία υποβολής βιογραφικού περιλαμβάνει 4 βήματα.
 2. Συνίσταται η χρήση Κεφαλαίων Ελληνικών ή απλών Λατινικών γραμμάτων και σημεία στίξης μόνο στα πεδία που χρειάζεται.
 3. Η συμπλήρωση των πεδίων με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική. Για την καλύτερη αξιολόγηση της αίτησης, ωστόσο, συνίσταται η συμπλήρωση όλων των πεδίων.
 4. Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας αποστολής βιογραφικού, θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε το βιογραφικό σας σημείωμα (μέγιστο μέγεθος) και μορφή.

Η ISOMAT Α.Β.Ε.Ε έχει εναρμονιστεί με τον Κανονισμό GDPR. Ο εκάστοτε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να ζητήσει ενημέρωση για τα στοιχεία που διατηρούμε για αυτόν καθώς και την ενημέρωση ή τη διαγραφή αυτών

Βήμα 1
Προσωπικά δεδομένα
!
Βήμα 2
Εκπαίδευση
!
Βήμα 3
Εργασιακή εμπειρία
!
Βήμα 4
Ολοκλήρωση & Υποβολή
!

Εκπαίδευση

Ξένες Γλώσσες

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ- ΔΙΚΤΥΑ

 • CRM
 • WMS
 • ERP
 • Βάσεις δεδομένων και σχεδιαστικά προγράμματα
 • CAD
 • Προγράμματα επεξεργασίας εικόνας
 • Word
 • Excel
 • Power Point
 • Internet
 • Πρόγραμματα μισθοδοσίας
 • Λογιστικά πακέτα

Προϋπηρεσία Αναφέρετε τις θέσεις εργασίας ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη