Χειριστής Κλαρκ για την Αποθήκη με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

 • Χειρισμός περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος (κλαρκ και reach truck) για φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων.
 • Μεταφορά και τακτοποίηση φορτίων.
 • Έλεγχος της καλής λειτουργίας των περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων.
 • Τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ή πετρελαιοκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου (κλαρκ).
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών.
 • Οργάνωση, συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα.
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
 • Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση και ανάπτυξη των προσόντων.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.