Σχεδιαστής – Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

 • Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών.
 • Σχεδιασμός ειδικών κατασκευών.
 • Σχεδιασμός νέων μηχανημάτων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος Α.Τ.Ε.Ι. του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ή Βιομηχανικού Σχεδιασμού.
 • Καλή Γνώση σχεδιαστικού προγράμματος Solidworks (3D-Τρισδιάστατος Σχεδιασμός).
 • Καλή Γνώση σχεδιαστικού προγράμματος Autocad (2D- Δισδιάστατος Σχεδιασμός).
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ.
 • Αναλυτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα.

Παρέχονται:

 • Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας.
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Άριστες προοπτικές εξέλιξης.
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
 • Μετακίνηση από και προς την εταιρία με εταιρικό λεωφορείο.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.