Πωλητής Νοτίου Ελλάδος με έδρα την Αθήνα

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

 • Διαχείριση και ανάπτυξη υφιστάμενου πελατολογίου σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.
 • Αναζήτηση δυνητικών πελατών με σκοπό τη διεύρυνση του πελατολογίου.
 • Διερεύνηση των αναγκών των πελατών.
 • Παρακολούθηση των συνθηκών και τάσεων της αγοράς και του ανταγωνισμού.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις.
 • Δυναμική προσωπικότητα.
 • Ικανότητα επικοινωνίας.
 • Αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Δυνατότητα συχνών ταξιδιών.
 • Καλή γνώση Η/Υ.

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Παρέχεται αυτοκίνητο.
 • Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας.
 • Άριστες προοπτικές εξέλιξης.
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.